شناسایی ابعاد تأثیرگذاری فناوری واقعیت افزوده در گردشگری و موزه با تأکید بر رویکرد «گردشگر بعنوان یادگیرنده»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 گروه نرم‌افزار و سامانه‌های اطلاعاتی، دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد دانشکدە روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاە تهران

10.22034/jtd.2022.345153.2623

چکیده

چکیده

صنعت گردشگری یکی از بخش‌های اثرگذار بر تولید ناخالص داخلی بسیاری از کشورهاست و تأثیر مستقیمی بر توسعة اقتصادی دارد. اما، تورهای شهرهای سنتی به دلیل محدودیت‌های زمانی، سطح متفاوت علاقة گردشگر و مسائل ارتباطی، با چالش‌هایی مواجه شده‌اند. در این میان، فناوری واقعیت افزوده قادر به ارائه محتوای چندرسانه‌ای بلادرنگ متناسب با ویژگی‌ها و ترجیحات گردشگران شده است و نباید در صنعت گردشگری نادیده انگاشته شود. به همین دلیل، پژوهش حاضر یافته‌های حاصل از مرور نظام‌مند پژوهش‌های گردشگری را که از واقعیت افزوده استفاده کرده‌اند، ارائه می‌دهد. جستجوی نظام‌مند با استفاده از پایگاه‌های علمی وب.آو.ساینس و گوگل اسکالر انجام شد. ابتدا، 574 مقاله به دست آمد. سپس، بر اساس معیارهای پژوهش، 66 پژوهش انتخاب شد. برای تحلیل داده‌ها از روش کدگذاری سه مرحله‌ای اشتراوس و کوربین استفاده شد. ابعاد اثرگذاری واقعیت افزوده در گردشگری در هفت بُعد دسته‌بندی شد که شامل: تجربه بازدید، فرهنگ گردشگری، تعامل گردشگر، بُعد زیبایی‌شناختی گردشگری، ارزش آموزشی گردشگر، مدل‌های بازاریابی حوزه گردشگری و موزه‌ها، کیفیت گردشگری بازدیدکنندگان کم‌توان است. همچنین، سیستم واقعیت افزوده مبتنی بر تصویر بیشترین استفاده را نشان می‌دهد. این یافته‌ها می‌تواند به عنوان راهنما برای پژوهشگران آتی و توسعه‌دهندگان نرم‌افزارهای واقعیت افزوده در حوزه گردشگری، مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify the dimensions of the impact of augmented reality technology in tourism and museums: Emphasizing the "tourist as learner" approach

نویسندگان [English]

 • Razieh Shahverdi 1
 • Mojtaba Vahidi Asl 2
 • SIROUS MORADKHAH 3
 • Parastoo Alikhani 1
1 University of Shahid Beheshti, Tehran, Iran.
2 Software and Information Systems/ Computer Engineering and Science/ Shahid Beheshti University/ Tehran/ Iran.
3 M.Sc., Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran
چکیده [English]

Abstract

The tourism industry is one of the sectors affecting the GDP of many countries and has a direct impact on economic development. However, traditional city tours have faced challenges due to time constraints, different levels of tourist interest, and communication issues. Meanwhile, Augmented Reality (AR) technology has been able to provide real-time multimedia content tailored to the characteristics and preferences of tourists and should not be overlooked in the tourism industry. This research presents findings from a systematic review of research on the use of augmented reality technology in tourism. A systematic search was performed using Web of Science and Google Scholar databases. First, 574 articles were obtained. Then, based on research criteria reduced to 66 articles. Strauss and Corbin three-step coding was used for data analysis. The effects of AR in tourism were classified into seven dimensions, which include: visiting experience, tourism culture, tourist interaction, aesthetic dimension of tourism, tourist educational value, marketing models of tourism and museums, quality of tourism for visitors with disabilities. Also, in response to the second question, the results showed that the image-based augmented reality system was the most used. These findings can be used as a guide for future researchers and developers of AR software in the field of tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "
 • Augmented Reality"
 • Tourism"
 • Cultural heritage"
 • Learning"
 • , "
 • technology"