رابطۀ محیط قابلیت‌گرا و کسب مزیت رقابتی پایدار در هتل‌های ایران موردمطالعه: هتل‌های تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی؛

3 دانشجوی دکتری رشتۀ گردشگری دانشگاه علامه طباطبائی؛

چکیده

کسب‌وکارهای گردشگری، از جمله هتل‌ها، باید به‌طور مداوم با استفاده از روش‌ها و فرایندهای نوآورانه و تولید محصولات متمایز، علاوه‌‌بر کسب مزیت رقابتی پایدار، جذابیت سفر به کشورها و رونق صنعت گردشگری را در آن مقصد خلق کنند. هدف از پژوهش حاضر خلق نوآوری سازمانی مبتنی بر شکوفایی قابلیت‌های منابع انسانی در هتل‌هاست تا رقابت‌پذیری سازمانی آن‌ها را به‌طور مداوم تضمین کند. نوع پژوهش توسعه‌ای ـ کاربردی و توصیفی ـ پیمایشی است. جمع‌آوری داده‌ها براساس پرسش‌نامه‌ای متشکل از 44 سؤال و با روش نمونه‌گیری در دسترس و انتخاب 260 نفر از میان مدیران و کارکنان هتل‌های پنج ستارۀ تهران انجام شده است. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری، در دو بخش الگوی اندازه‌گیری برای بررسی ویژگی فنی پرسش‌نامه و بخش ساختاری، برای بررسی فرضیه‌های پژوهش انجام شده است. یافته‌های پژوهش از تأثیر مثبت و معنادار متغیرهای محیط کار در خلق نوآوری سازمانی در اشکال نوآوری تولیدی، فرایندی و اداری حکایت دارد. بر مبنای نتایج تحقیق، ویژگی‌های محیط کار شامل رفاه ذهنی، اعطای آزادی مثبت، تسهیم دانش، وجود رهبر تحول‌آفرین، برابری سازمانی و تأمین‌شدن قراردادهای روان‌شناختی قادر به خلق نوآوری سازمانی در محیط کاری هتل‌ها است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between the Capability Workplace and the Competitive Advantage of Iran Hotels

نویسندگان [English]

  • mohammadreza farzin 1
  • MEHDI KAROUBI 1
  • Akbar pourfaraj 2
  • mostafa mahmoudi 3
1 Department of Management, University of Allameh Tabataba’i, Tehran, Iran
2 Department of Management, University of Allameh Tabataba’i, Tehran, Iran; .
3 . Ph.D. Student of Tourism Management, University of Allameh Tabataba’i, Tehran,
چکیده [English]

The purpose of this research is to create an organizational innovation based on human resource agency in the hotel industry to ensure continuity of hotel competitiveness. The agency approach focuses on the freedom of activists and their interaction within the action framework. The research method type is a developmental-applied and descriptive - survey. Data collection was carried out by a questionnaire with 42 questions and a random sample of 260 individuals that was selected among managers and staff of 5 star hotels in Tehran. Data analysis was performed using the structural equation modeling technique - in two parts of the measurement model - to examine the technical characteristics of the questionnaire and the structural part, to investigate the research hypotheses. Findings of the research indicate the positive and significant effect action framework on creating innovation in forms of manufacturing, process and administrative innovation. Based on the results of the research, the factors of the action framework Contains of subjective well-being, giving positive freedom, knowledge sharing, transformational leadership, Organizational equality and Psychological Contracts influenced On the innovation of Workplace of Iranian Hotels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hotel
  • Sustainable Competitive Advantage
  • Capability Approach
  • Innovation
  • Human Resources
ابوالعلایی، بهزاد (1389). مدیریت عملکرد: راهنمای مدیران برای ارزیابی و بهبود عملکرد کارکنان. تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
آرمسترانگ، مایکل (1391). مدیریت عملکرد (فرد، تیم و سازمان). ترجمۀ بهروز قلیچ‌‌لی و داریوش غلام‌زاده. تهران: صفار.
برهانی، تهمینه و هادی‌زاده مقدم، اکرم (1395). مطالعۀ عوامل اثرگذار در رفاه ذهنی کارکنان. چشم‌انداز مدیریت، 7(3)، ۸۵-۱۰۳
چهاردولی، سمیه، معتمدزاده، مجید، حمیدی، یداله، گلمحمدی، رستم و سلطانیان، علیرضا (1393). بررسی ارتباط طراحی شغل، عملکرد و رضایت شغلی در کارکنان بانک ملت. فصل‌نامۀ بهداشت و ایمنی کار، 4(3)، ۷۵–۸۴.
حاجی‌ حسینی، حجت‌الله و نورزاد مقدم، احسان (1393). تأثیر نوآوری و بازارگرایی بر عملکرد کسب‌وکار و مزیت رقابتی پایدار در بنگاه‌های صنعتی. دو فصل‌نامۀ توسعۀ تکنولوژی صنعتی، ۱۲(23)، ۲۱-۲۹.
حکاک، محمد و رحیمی اقدم، صمد (1394). نقش معنویت سازمانی در خلق مزیت رقابتی پایدار: مورد مطالعه: کارکنان شعب بانک مسکن شهرستان تبریز. مدیریت فرهنگ سازمانی، ۱۳(۲)، ص ۴۶۳-۴۸۶.
حمیدی‌زاده، محمدرضا و حسین‌زاده شهری، معصومه (1387). تعیین طراحی مدل شایستگی‌های محوری سازمانی: موردکاوی شرکت ایران خودرو. چشم انداز مدیریت، ۷(۲۹)، ۵-۳۰.
راسخی، سعید و ذبیحی لهرمی، المیرا (1387). مزیت رقابتی در سطح بنگاه: مفهوم و تئوری. پژوهش‌نامۀ علوم اجتماعی و اقتصادی، ۸(۲۸)، ۵-۳۰.
رستگار، عباسعلی و مقصودی، طاهره (1395). بررسی تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر نوآوری سازمانی با میانجیگری تسهیم دانش. فصل‌نامۀ علمی – پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، ۲۵(۸۰) ص ۱۵۸-۱۸۲.
ریتزر، جورج (1393). نظریۀ جامعه‌شناسی در دوران معاصر. ترجمۀ محسن ثلاثی. تهران: انتشارات علمی.
سپهوند، رضا، وحدتی، حجت‌اله، اسماعیلی، محمدرضا و رحیمی اقدم، صمد (1394). طراحی الگوی مزیت رقابتی پایدار مبتنی بر شایستگی سرمایۀ انسانی در صنعت بیمه. فصل‌نامۀ پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین، ۸(۱)، ۱۷۹-۲۰۸.
سن، آمارتیا (1394). توسعه به مثابه آزادی. ترجمۀ وحید محمودی. تهران: دستان.
غفاری، غلامرضا و امیدی، رضا (1387). کیفیت زندگی: شاخص توسعۀ اجتماعی، تهران: شیرازه.
فرزانه، محمد، روح‌بخش، هاجر و بذرافشان، مرتضی (1395). نقش واسطه‌ای مدیریت دانش در ارتباط میان رهبری تحول‌‌آفرین و نوآوری سازمانی. فصل‌نامۀ رسالت مدیریت دولتی، ۷(۲۲)، ۲۶۵-۲۸۴.
فرزین، محمدرضا و نادعلی‌پور، زهرا (1390). عوامل مؤثر بر مزیت رقابتی مقصدهای گردشگری در ایران. فصل‌نامۀ مطالعات گردشگری، ۵(۱۴)، ۴۰-۶۷.
کفاش‌پور، آذر، مرتضوی، سعید و پور، سمیرا (1391). تأثیر قراردادهای روان‌شناختی بر اعتماد و تعهد سازمانی پرستاران بیمارستان قائم مشهد. فصل‌نامۀ بیمارستان، ۱۱(۴)، ۶۵-۷۴.
گودرزوند چگینی، مهرداد، اعظم، نویان اشرف و علوی صائب، فرداد. (1393). عوامل تأثیرگذار بر بیگانگی از کار، روابط و راهکارها، فصل‌نامۀ رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، ۵(۶)، ۵۵-۸۰.
مار، برنارد (1394). شاخص‌های کلیدی عملکرد: 75 شاخص که هر باید از آن آگاه باشد. ترجمۀ عادل آذر و عسگر یوسفیان آستانه. تهران: نگاه دانش.
محمدی، مصطفی و حبیبی، لیلا (1395). توسعه منابع انسانی صنعت هتلداری با رویکرد مدیریت استعداد کارکنان. مطالعات هتلداری و میزبانی، ۳(۸)، ۲۰۷-۲۴۰.
مظلومی، نادر، ناصحی‌فر، وحید و احسافر، گلشن (1392). «رابطه رهبری تحول‌آفرین و خلاقیت و نوآوری سازمانی در شرکت‌های خصوصی بیمه در ایران». پژوهش‌نامۀ بیمه، ۲۸(۱۰۹)، ۳۳-۵۶.
Bakhshi, A., Kumar, K., & Rani, E. (2009). Organizational justice Perceptions as predictor commitment. International Journal of Business and management, 4, 9.
Barney, J. B., & Wright, Patrik M. (1998). On Becoming a Strategic Partner: The Role of Human Resources in Gaining Competitive Advantage. Human Resource Management, 37(1), 31-46.
Barros, C. P. (2005). Measuring efficiency in the hotel sector. Annals of Tourism Research, 32(2), 456–477.
Breiter, D., Tesone D. V., Leeuwen, D. V., & Rue, V. (2002). An Analysis of Hotel Employees' Motivation Using Kovach's Ten Factor Model. Journal of Human Resources in Hospitality & Tourism, 1(4), 63-77.
Enz, C. A. (2011). Competing Successfully with Other Hotels: The Role of Strategy. The Cornell School of Hotel Administration on hospitality: Cutting edge thinking and practice (pp. 207-226).
Giddens, A. (1991) Modernity and Self-Identity: Self and Society in Late Modern Age. Stanford, CA: Stanford University Press.
Jaskyte, K. (2004). Transformational Leadership, Organizational Culture and Innovativeness in Nonprofit Organizations. Nonprofit Management and Leadership, 15(2): 153-168.
Jassawalla, A. R. & Sashittal, H. C. (2002). Cultures that support product innovation processes. Acad Manage Exec, 16(3), 42–54.
Kim, H. (2009). Integrating organizational justice into the relationship management theory. Retrieved from [online] Available: http//:www.allacademic.com/retrieved from15th of May 2009.
Mcnaughton, B .R., Osbome, P., & Imire, C. B. (2002). Market-Oriented Value Creation in Service Firms. European journal of marketing, 36(9/10), 990-1002.
Nussbaum, M. (2000). Women and Human Development: The Capabilities Approach. Cambridge: Cambridge University Press.
O'Cass, A., & Sok, P. (2015). An exploratory study into managing value creation in tourism service firms: Understanding value creation phases at the intersection of the tourism service firm and their customers. Tourism Management, 51, 186-200.
Roy, S. (2011). Competitiveness in Service Sector: A Case of Hotel Industry in India. Global Business Review, 12(1), 51–69.
Sen, A. (2006). Identity and Violence: The Illusion of Destiny. London: Penguin.
Slater, S. F. (1996). The Challenge of Sustaining Competitive Advantage. Industrial Marketing Management, 25, 79-86.
Sobaih, A., & Elnasr, E. (2015). Hospitality Employment Issues in Developing Countries: The Case of Egypt. Journal of Human Resources in Hospitality & Tourism, 14(3), 221-243.
Spector, P. E. (2001). The role of justice in organizations: A Meta-Analysis. Organizational Behaviors and Human Decision Processes, 86(2), 278-321.
Yeşil, S., Koska, A., & Büyükbeşe, T. (2016). Knowledge Sharing Process, Innovation Capability and Innovation Performance: An Empirical Study. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 75, 217–225.