کاربرد تکنیک بهترین-بدترین در رتبه بندی مولفه های شاخص جهانی رقابت پذیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده ادبیات و علوم انسانی /دانشگاه گیلان

2 دانشکده ادبیات و علوم انسانی/دانشگاه گیلان

3 دانشگاه گیلان

10.22034/jtd.2021.270091.2257

چکیده

برای سنجش توان رقابت‌پذیری مقصد‌های گردشگری، مدل‌های مختلفی وجود دارد. یکی از متداول‌ترین آن‌ها مدل ارائه شده توسط مجمع جهانی اقتصاد است. روش رتبه‌بندی در مجمع جهانی یک روش میانگین‌گیری ساده فاقد وزن است. لذا با وزن‌دهی ابعاد، می‌توان مدل فوق را بهینه کرد و به جایگاه بهتری در این رتبه‌بندی دست یافت. هدف از پژوهش پیش رو وزن‌دهی و رتبه بندی شاخص‌های رقابت‌پذیری گردشگری با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره است. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به دلیل استفاده از پرسشنامه جهت گردآوری برخی از داده‌ها در حوزه تحقیقات پیمایشی قرار می‌گیرد.جهت سنجش اهمیت گویه‌ها از پرسشنامه استاندارد و نظرات 8 نفر از خبرگان آگاه در عرصه گردشگری استفاده شد و از طریق نرم افزار گمز اهمیت هر گویه مشخص گردید. در نهایت نتایج پژوهش به رتبه‌بندی معیارهای اولویت‌دهی به گردشگری، بهداشت و سلامت، زیرساخت حمل‌و‌نقل هوائی، امنیت و ایمنی، گشودگی بین‌المللی، زیرساخت خدمات گردشگری، پایداری محیطی، منابع انسانی و بازار کار، آمادگی در حوزه فناوری اطلاعات، محیط کسب‌وکار، رقابت‌پذیری قیمتی، منابع طبیعی، زیرساخت حمل‌ونقل زمینی و بنادر و منابع فرهنگی و تجاری به ترتیب به‌عنوان مهم‌ترین معیارها و 87 زیرمعیار منجر شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of the best-worst technique in ranking the components of the Global Competitiveness Index

نویسندگان [English]

  • Saeideh Tavakoli 1
  • Keikhosro Yakideh 2
  • mehdi hesam 3
1 Faculty of Literature and Humanities/University of guilan
2 Faculty of Literature and Humanities / University of Guilan
3 guilan
چکیده [English]

There are different models for measuring the competitiveness of tourist destinations. One of the most common of these is the model presented by the World Economic Forum. The World Assembly ranking method is a simple weightless weighting method. Therefore, by weighing the dimensions, the above model can be optimized and a better position can be achieved in this ranking. The purpose of this study is to weight and rank tourism competitiveness indicators using multi-criteria decision making methods. This research is in the field of survey research in terms of practical purpose and due to the use of a questionnaire to collect some data.To assess the importance of the items, a standard questionnaire and the opinions of 8 knowledgeable experts in the field of tourism were used and the importance of each item was determined through GAMS software. Finally, the results of the study rank the criteria for prioritizing tourism, health, air transport infrastructure, security and safety, international openness, tourism services infrastructure, environmental sustainability, human resources and labor market, readiness in the field Information technology, business environment, price competitiveness, natural resources, land transportation infrastructure and ports, and cultural and commercial resources were the most important criteria and 87 sub-criteria, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prioritization
  • tourism competitiveness
  • multi-criteria decision making method