کلیدواژه‌ها = گردشگری جایگزین
بنیان های فلسفی تقویت پایداری در گردشگری انبوه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1400

10.22034/jtd.2021.302264.2436

مسلم شجاعی؛ محمود ضیائی؛ شمس السادات زاهدی؛ سید علی حسینی