کلیدواژه‌ها = همه گیری
تأثیرات کرونایی بخش گردشگری در تقاضای اقتصاد کلان ایران

دوره 11، شماره 2، تیر 1401، صفحه 263-275

10.22034/jtd.2021.276641.2292

ارشک مسائلی؛ یزدان سیف؛ علیرضا رحیمی؛ علی پورعزیزی