نویسنده = کرامت الله زیاری
الگوی گردشگری خلاق مبتنی بر رویکرد بازآفرینی فرهنگ‌محور با تأکید بر ایدۀ شهر خلاق

دوره 11، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 35-52

10.22034/jtd.2021.240128.2087

سعید اردلان؛ کرامت الله زیاری؛ نوید سعیدی رضوانی؛ کیومرث حبیبی