دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 11، تابستان 1396، صفحه 1-223 
5. طراحی مدل مفهومی گردشگری خلاق

صفحه 81-108

مهرنوش بسته نگار؛ علی حسنی؛ مرتضی خاکزار بفروئی


6. شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های رفتار شهروندی سازمانی در صنعت گردشگری

صفحه 109-133

هادی فهیم زاده؛ محمودرضا اسماعیلی؛ حجت وحدتی؛ رضا سپهوند


9. ارزیابی تناسب اراضی منطقة مرنجاب برای مکان‌یابی دهکدة گردشگری

صفحه 169-189

ابوالفضل رنجبر فردوئی؛ سیدحجت موسوی؛ سید مجتبی شریفیان آرانی