نویسنده = امیر غفوریان شاگردی
تعداد مقالات: 3
2. بررسی تأثیر سیستم جبران خدمات مبتنی بر عملکرد و بازاریابی داخلی بر انعطاف‌پذیری منابع انسانی در هتل‌ها

دوره 8، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 169-186

سعید آیباغی اصفهانی؛ امیر غفوریان شاگردی؛ الهه ابراهیمی


3. توسعه صنعت گردشگری از طریق برندسازی صنایع دستی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 226-240

سید نجم الدین موسوی؛ امیر غفوریان شاگردی؛ علی سرشومی؛ رضا سبهوند