اثر مسئولیت اجتماعی هتل‏ ها بر وفاداری مشتریان با نقش میانجی تصویر برند، تعهد و رضایت مشتری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

10.22034/jtd.2024.433403.2881

چکیده

با توجه به تعداد تأسیسات اقامتی موجود و تعداد گردشگران، هتل‏ها برای جذب هر چه بیشتر گردشگران باید با هم رقابت کنند. افزایش رقابت، تنوع در سلیقه و نیازهای مشتریان و ظهور فناوری‏های جدید، هتل‏ها را ملزم به ارائه خدمات و تجربیات متمایز برای جذب و حفظ مشتریان خود کرده است، زیرا مشتریان وفادار در نهایت بر عملکرد هتل‏ها اثری مثبت دارند. یکی از عواملی که می‏تواند برای مشتریان هتل‏ها ایجاد ارزش کند توجه به ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎعی است. هدف از این پژوهش بررسی اثر مسئولیت اجتماعی هتل‏ها بر وفاداری مشتریان بر اساس نقش میانجی تصویر برند، تعهد و رضایت مشتری است. نمونه آماری مهمانان هتل‏های 4 و 5 ستاره شهر تهران هستند که به صورت در دسترس نمونه‏گیری شده‏اند. برای سنجش ارتباط بین متغیرها از مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که مسئولیت اجتماعی هتل‏ها بر متغیرهای تصویر برند، تعهد، رضایت و وفاداری تاثیر مثبت دارد.بنابراین هتل‏ها می‏توانند با پرداختن به مسئولیت‏های اجتماعی از طریق بهبود تصویر برند و تعهد و رضایت مشتری، باعث وفاداری و تکرار اقامت آن‏ها در هتل شده و عملکرد خود را بهبود بخشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of hotels social responsibility on customers' loyalty with the mediating role of brand image, commitment and customer satisfaction

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Rezaei Anvar
  • Niloofar Abbaspoor
  • Maryam Sedaghat
Department of Business Administration, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

According to the number of existing accommodation facilities and the number of tourists, hotels must compete with each other to attract as many tourists as possible. Increasing competition, diversity in customers' tastes and needs, and the emergence of new technologies have required hotels to provide distinctive services and experiences to attract and retain their customers, because loyal customers ultimately have a positive effect on hotel performance. One of the factors that can create value for hotel customers is paying attention to social responsibility. The purpose of this research is to investigate the effect of social responsibility of hotels on customer loyalty based on the mediating role of brand image, commitment and customer satisfaction. The statistical sample is the guests of 4 and 5 star hotels in Tehran, who were sampled as available. Structural equation model has been used to measure the relationship between variables. The results of the research showed that the social responsibility of hotels has a positive effect on the variables of brand image, commitment, satisfaction and loyalty. Therefore, by addressing social responsibilities through improving the brand image and customer commitment and satisfaction, hotels can cause Loyalty and repeat their stay in the hotel and improve their performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hotel Social Responsibility
  • Brand Image
  • Satisfaction
  • Hotel
  • Tehran
  • SEM