مدل کیفی بازاریابی گردشگری سلامت و تأثیر آن در جذب گردشگر در دهکده‌های سلامت مبتنی بر نظریهٔ برخاسته از داده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، واحد بین المللی خرمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خرمشهر، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد بین‌المللی خرمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خرمشهر، ایران

3 گروه مدیریت بازرگانی واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران.

10.22034/jtd.2023.382998.2731

چکیده

گردشگری سلامت شکل جدیدی از بازار گردشگری و مسافرتی سازمان‌یافته با هدف حفظ بهبودی یا به دست آوردن مجدد سلامتی جسمی و روانی است که در سال‌های اخیر رشد فزاینده‌ای داشته است. این تحقیق با هدف مدل کیفی بازاریابی گردشگری سلامت و تأثیر آن در جذب گردشگری در دهکده‌های سلامت شکل گرفت. بر همین اساس، به‌منظور رسیدن به این الگو، از رویکرد کیفی و روش نظریهٔ برخاسته از داده‌ها استفاده شد. نوع تحقیق در مرحلهٔ طراحی مدل بنیادین و در مرحلهٔ آزمون مدل کاربردی است. در بخش کیفی از روش‌های تحلیل محتوای کیفی و روش کدگذاری نظری و در بخش کمّی از معادلات ساختاری استفاده شد. داده‌ها با استفاده از مصاحبه با ۱۱ متخصص و خبره در دربارهٔ بازاریابی گردشگری سلامت براساس اصل اشباع گردآوری شد. در قدم اول، درمجموع، ۱۸۷ کد اولیه شناسایی شد که براساس بررسی انجام‌شده در این پژوهش، در مرحلهٔ کدگذاری باز، ۱۰۱ کد اولیه شناسایی شدند که در ۲۹ کد مفهومی گروه‌بندی شدند. یافته‌ها نشان داد مزیت رقابتی مقولهٔ محوری در بازاریابی گردشگری سلامت و تأثیر آن در جذب گردشگری در دهکده‌های سلامت است که از تحلیل عوامل علّی شناسایی‌شده شامل امکانات رفاهی، معرفی و تبلیغات، جاذبه‌های محیطی، هتل و امکانات سکونتی، فنّاوری و تجهیزات پیشرفته، سابقه‌کار، هزینه و صرفهٔ اقتصادی، ارزش ویژهٔ برند شهری، ایجاد خدمات و مزایای همراه، استفاده از شبکه‌های اجتماعی، ایجاد باشگاه کمپ سلامت و کسب رتبه در موتورهای جست‌وجوگر منتج شده است. در این زمینه، هماهنگی کمپ‌های سلامت و سازمان گردشگری و وزارت خارجه، وجود نهاد سیاست‌گذاری و توسعه، ابعاد تبلیغات ملی و فراملی و سیستم جامع برنامه‌ریزی بازاریابی مهم‌ترین عوامل مداخله‌گر و نوآوری هستند و گروه مدیریت متخصص و انعطاف سازمانی مهم‌ترین عوامل زمینه‌ای توسعهٔ استراتژی بازاریابی گردشگری سلامت به شمار می‌روند. ایجاد مقولهٔ محوری، که مزیت رقابتی است، راهبردهای ایجاد بازاریابی دهان‌به‌دهان، اعتبارافزایی برند، جامع‌سازی بازاریابی، برند‌سازی مشترک و آگاه‌سازی و اعتماد مشتری و پیامدهای بین‌المللی شدن، سودآوری، قدرت برند و وفاداری را در پی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Qualitative Model Of Health Tourism Marketing And Its Effect On Tourism Attraction In Health Villages Based On Grounded Theory C

نویسندگان [English]

  • Forough zekavati 1
  • leila Andervazh 2
  • SOHEILA ZARINJOYALVAR 3
1 1- Department of business Management, Khorramshahr International Branch, Islamic Azad University, Khorramshahr, Iran.
2 2- Department of Business Management, Khorramshahr International Branch, Islamic Azad University, Khorramshahr, Iran
3 Department of Business Management, Abadan Branch, Islamic Azad University, Abadan, Iran
چکیده [English]

This research was formed with the aim of the qualitative model of health tourism marketing and its effect on tourism attraction in health villages. Accordingly, in order to reach this pattern, the qualitative approach and the method of the theory arising from the data were used. The data was collected by interviewing 11 experts and experts in relation to health tourism marketing based on the principle of saturation. In the first step, a total of 187 primary codes were identified, and based on the review conducted in this research, 101 primary codes were identified in the open coding stage, which were grouped into 29 conceptual codes.The findings showed that competitive advantage is a central category in health tourism marketing and its impact on attracting tourism in health villages, which was identified from the analysis of causal factors including amenities, introduction and advertising, environmental attractions, hotels and residential facilities, technology and equipment. Advanced, work history, cost and economic efficiency, special value of urban brand, creation of services and related benefits; The use of social networks has resulted in the creation of health camp clubs and ranking in search engines. In this context, the coordination of health camps and the tourism organization and the Ministry of Foreign Affairs, the existence of policy-making and extension institutions, the dimensions of national and transnational advertising, and the comprehensive marketing planning system are the most important intervening and innovative factors, the expert management team and organizational flexibility are the most important contextual factors. Development of health tourism marketing strategy. Creating a core category that is a competitive advantage will lead to the strategies of creating word-of-mouth marketing, brand credibility, comprehensive marketing, joint branding and customer awareness and trust, and the consequences of internationalization, profitability, brand strength and loyalty

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health tourism
  • Tourism attraction
  • Health villages
  • Grounded Theory
آرامش، حامد، تباوار، علی اصغر، یعقوبی، نورمحمد و درخشان، عبدالناصر (1399). تأثیر بازاریابی سبز بر گردشگری سلامت در استان سیستان و بلوچستان. چشم‌انداز مدیریت بازرگانی (چشم‌انداز مدیریت (پیام مدیریت))، 19(74)، ۱۵۵-۱۳۷.  https://doi.org.10.52547/jbmp.19.41.137
استراوس، آنسلم و کربین، جولیت (۱۳۹۱). مبانی پژوهش کیفی: فنون و مراحل تولید نظریهٔ زمینه‌ای، ترجمهٔ ابراهیم افشار. تهران: نشر نی.
بازرگان، عباس (۱۳۹۸). مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته. تهران: انتشارات دیدار.
بستام، ‌هادی و مؤدی قالیباف، محمد مهدی و عاملی، امیررضا (۱۳۹۵). نقش بازاریابی در توسعهٔ گردشگری سلامت در ایران. مجلهٔ دانشکدهٔ پرستاری ارتش، ۱۶(۳۰)، ۱۷-۱۰. https://civilica.com/doc/898720
ثانوی گروسیان، وحید، میرابی، وحیدرضا، کردلویی، حمیدرضا و حسن‌پور قروقچی، اسماعیل (۱۳۹۸). شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر بازاریابی خدمات در حوزهٔ گردشگری سلامت شهر مشهد با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی. فصلنامهٔ مطالعات مدیریت گردشگری، ۱۴(۴۵)، ۲۶۹-۲۴۹. https://doi.org.10.22054/tms.2019.30077.1870
خوش‌طینت، بهناز و صباحی، علیرضا (۱۳۹۷). رابطهٔ بازاریابی استراتژیک و توسعهٔ پایدار گردشگری سلامت در ایران، پنجمین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در مدیریت و حسابداری، تهران.
زکاوتی، فروغ، آندرواژ، لیلا و زرین‌جویی، سهیلا (1402). طراحی مدل بازاریابی گردشگری سلامت در دهکده‌های سلامت. آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، 11(۱)، ۹۳-۸۱. http://journal.ihepsa.ir/article-1-2137-fa.html
شافعی، رضا (۱۳۹۱). مطالعه تأثیرپذیری استراتژی‌های حضور در بازار از نگرش‌های مدیریتی و رابطهٔ آن‌ها با انتخاب الگوی سنجه‌های بازاریابی در شرکت‌های تولیدی صنعتی. فصلنامهٔ علمی - پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، ۲(۷)، ۱۰۴-۸۱. https://sid.ir/paper/477038/fa
علیپوری، احسان و علیپور، عباس و بهره‌مند، سلیمان (۱۳۹۶). برنامه‌ریزی راهبردی گردشگری سلامت در راستای پایداری نظام سکونتگاهی مناطق کویر و بیابانی مطالعهٔ موردی (استان اصفهان)، چهارمین همایش بین‌المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی با رویکرد توسعهٔ پایدار، شیراز.
فراستخواه، مقصود (۱۳۹۶). روش تحقیق کیفی در علوم اجتماعی با تأکید بر نظریهٔ برپایه (گراندد تئوری GTM). تهران: انتشارات آگاه.
قاسمی، مسلم، موحد، علی و کدخدایی، سمانه (۱۳۹۸). تحلیلی بر مدل‌های نظری و ارائهٔ الگوی مفهومی برای توسعهٔ ظرفیتی گردشگری پزشکی در ایران، چهاردهمین کنگرهٔ انجمن جغرافیایی ایران، تهران، انجمن جغرافیایی ایران.
کاظمی، رضامحمد و معظمی گودرزی، رها (۱۳۹۵). برنامهٔ بازاریابی الکترونیک در صنعت گردشگری پزشکی، دومین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع و مدیریت، تهران.
گال، مردیت، بورگ، والتر و گال، جویس (۱۳۸۲). روش‌های تحقیق کمّی و کیفی در علوم تربیتی و روان‌شناسی، ترجمهٔ احمدرضا نصر و همکاران. تهران: سمت با همکاری دانشگاه شهید بهشتی.
مالمیر، مرتضی، صالحی، کیوان، مقدم‌زاده، علی و دهقانی، مرضیه (1402). معنا و مفهوم فرهنگ کیفیت از منظر ذی‌نفعان در دانشگاه تهران. مجلهٔ علمی مدیریت فرهنگ سازمانی. https://doi.org.10.22059/jomc.2023.364285.1008585
محمدعلی‌پور کناری، عباس و امیردهی، شیلا (1397). عوامل مؤثر بر توسعهٔ توریسم سلامت - پزشکی در بیمارستان‌های استان مازندران و اولویت‌بندی آن، سومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت،مشهد. https://civilica.com/doc/962941
مطوری‌پور، رزا، عمادزاده، مصطفی و محمودی قهساره، سمیه (۱۳۹۸). بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری گردشگران خارجی (مطالعهٔ موردی: اصفهان)، دومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و بانک‌داری، گرجستان - شهر تفلیس، آکادمی بین‌المللی علوم گرجستان.
منصوریان، یزدان (۱۳۸۶). گراندد تئوری چیست و چه کاربردی دارد؟ همایش علم اطلاعات و جامعهٔ اطلاعاتی، اصفهان، دانشگاه اصفهان.
موسویان، منصوره‌السادات و موسوی، سیدعباس (۱۳۹۷). بررسی و ارائهٔ راهکارهای مناسب به‌منظور تقویت گردشگری در توسعهٔ شهرها و روستاهای کشور، اولین همایش بررسی چالش‌ها و ارائهٔ راهکارهای نوین مدیریت شهری، تهران، سازمان بسیج شهرداری تهران.
هرندی، عطاءاللّه و میرزائیان خمسه، پیوند (۱۳۹۶). تبیین مدل جذب گردشگر سلامت: با استفاده از استراتژی تئوری داده‌بنیاد کلاسیک. نشریهٔ گردشگری شهری، ۴(۱)، ۹۸-۸۷. https://doi.org.10.22059/JUT.2017.61997
یادگار، نسیم (۱۳۸۹). فرایند شکل‌گیری ابتکارات کارآفرینانهٔ اجتماعی: الگویی برگرفته از نظریه‌ی برخاسته از داده‌ها. پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد کارآفرینی، دانشگاه تهران.
Alipuri, E., Alipour, A., & Behrmand, S. (2016). Strategic planning of health tourism in line with the sustainability of the residential system of desert and desert areas, a case study (Isfahan province), 4th international conference on civil engineering, architecture and urban development with sustainable development approach, Shiraz. [In Persian]
Ananchenkova, P. I. (2021). The impact of COVID-19 pandemic on medical tourism development. Problemy Sotsial'noi Gigieny, Zdravookhraneniia i Istorii meditsiny, 29(2), 203-205. https://doi.org/10.32687/0869-866x-2021-29-2-203-205
Aramesh, H., Tabavar, A. A., Yagubi, N., & Derakhshan, A. (2020). The Impact of Green Marketing on Medical Tourism with the Mediating Role of Technology. Journal of Business Management Perspective, 19(74), 137-155. https://doi.org.10.52547/jbmp.19.41.137 [In Persian]Bazargan, A. (2018). An introduction to qualitative and mixed research methods. Tehran: Didar Publications. [In Persian]
Béland, D., & Zarzeczny, A. (2018). Medical tourism and national health care systems: an institutionalist research agenda. Globalization and health, 14(1), 1-7. https://doi.org.10.1186/s12992-018-0387-0
Bestam, H., Moadi Ghalibaf, M. M., & Ameli, A. (2016). The role of marketing in the development of health tourism in Iran. Journal of the Army School of Nursing, 16(30), 10-17. https://civilica.com/doc/898720 [In Persian]
Da Costa Guerra, R. J., Gonçalves, E. C., & Figueiredo, V. (2021). Managing Partnerships Between Tourism and Hospitality Stakeholders: The Case of Health and Wellness Products in Portugal. In Handbook of Research  on the Role of Tourism in Achieving Sustainable Development Goals (pp. 313-324). IGI Global.
Dedeke, A. N. (2017). Creating sustainable tourism ventures in protected areas: An actor-network theory analysis. Tourism Management, 61, 161-172. https://doi.org.10.32687/0869-866X-2021-29-2-203-205
Farastkhah, M. (2016). Qualitative research method in social sciences with emphasis on grounded theory. Tehran: Aghat Publications, 4th edition. [In Persian]
Gaines, J., & Lee, C. V. (2019). Medical tourism. In Travel medicine (pp. 371-375). Elsevier.
Gall, M., Borg, W., & Gal, J. (2004). Quantitative and qualitative research methods in educational sciences and psychology, translated by Ahmadreza Nasr and colleagues. Tehran, in collaboration with Shahid Beheshti University. [In Persian]
Ghasemi, M., Movahed, A., & Kodkhodaei, S. (2018). An analysis of theoretical models and presentation of a conceptual model for capacity development of medical tourism in Iran, 14th Congress of the Geographical Society of Iran, Tehran, Geographical Society of Iran. [In Persian]
Harandi, A., & Mirzaian Khamsa, P. (2017). Explaining the health tourist attraction model: using a classical foundational data theory strategy. Urban Tourism Journal, 4(1), 87-98. https://doi.org.10.22059/JUT.2017.61997 [In Persian]
Herrick, D. M. (2007). Medical tourism: Global competition in health care.
Jabbari, A., Zarchi, M. K. R., Kavosi, Z., Shafaghat, T., & Keshtkaran, A. (2013). The marketing mix and development of medical tourism in Shiraz. Materia socio-medica, 25(1), 32 https://doi.org/10.5455/msm.2013.25.32-36
Kazemi, R. M., & Moazzami Gudarzi, R. (2015). Electronic marketing program in the medical tourism industry, the second international conference on industrial engineering and management, Tehran. [In Persian]
KhoshTaynet, B., & Sabahi, A. (2017). The relationship between strategic marketing and the sustainable development of health tourism in Iran, the fifth national conference on applied research in management and accounting, Tehran. [In Persian]
Lee, T. J., Han, J. S., & Ko, T. G. (2020). Health-oriented tourists and sustainable domestic tourism. Sustainability, 12(12), 4988. https://doi.org/10.3390/su12124988
Malmir, M., Salehi, K., Moghadam Zadeh, A., & Dehghani, M. (2023). Meaning and Concept of Quality Culture Based on The View of Stakeholders at Tehran University. Organizational Culture Management. https://doi.org.10.22059/jomc.2023.364285.1008585 [In Persian]
Manna, R., Cavallone, M., Ciasullo, M. V., & Palumbo, R. (2020). Beyond the rhetoric of health tourism: shedding light on the reality of health tourism in Italy. Current Issues in Tourism, 23(14), 1805-1819. https://doi.org.10.1080/13683500.2019.1650726
Mansourian, Y. (2008). What is ground theory and what is its application? Information Science and Information Society Conference, Isfahan; University of Esfahan. [In Persian]
Mohammad Alipour Kanari, A., & Amirdehi, S. (2017). Factors affecting the development of health-medical tourism in the hospitals of Mazandaran province and its prioritization, the third national conference on organizational transformation and innovation with the approach of the Iranian Islamic model of progress, Mashhad. [In Persian]
Motouripour, R., Emadzadeh, M., & Mahmoudi Ghasare, S. (2018). Investigating factors affecting the loyalty of foreign tourists (case study: Isfahan), the second international conference on modern researches in management, economics, accounting and banking, Georgia-Tbilisi, International Academy of Sciences of Georgia. [In Persian]
Mousaviyan, M., & Mousavi, S. A. (2017). Examining and presenting appropriate solutions to strengthen tourism in the development of cities and rural areas of the country, the first conference on examining challenges and presenting new urban management solutions, Tehran, Basij Organization of Tehran Municipality. [In Persian]
Sachmeforosh, L., Zanzerchi, S. M., & Zare Ahmadabadi, H. (2018). Designing a business model in health tourism using the business ecosystem model in Yazd province, 4th International Industrial Management Conference, Yazd, https://civilica.com/doc/937963 [In Persian]
Sag, I., & Zengul, F. D. (2019). Why medical tourists choose Turkey as a medical tourism destination? Journal of Hospitality and Tourism Insights, 2(3), 296-306. https://doi.org/10.1108/JHTI-05-2018-0031
Sanavi Grossian, V., Mirabi, V. R., Kordloui, H. R., & Hasanpour Ghoroghchi, E. (2018). Identification and ranking of factors affecting the marketing of services in the field of health tourism in Mashhad using fuzzy TOPSIS technique. Tourism Management Studies Quarterly, 14(45), 249-269. https://doi.org.10.22054/tms.2019.30077.1870 [In Persian]
Şengül, C., & Hakan, Ç. O. R. A. (2020). Healthcare tourism in second decade of 21st century-a review of Turkey as the new global center for international patients. Journal of Health Systems and Policies, 2(1), 56-86. https://dergipark.org.tr/en/pub/jhesp/issue/54021/683545
Shafei, R. (2019). Studying the influence of market presence strategies on managerial attitudes and their relationship with the selection of marketing metrics in industrial manufacturing companies. Scientific-Research Quarterly of Modern Marketing Research, 2(7), 81-104. https://sid.ir/paper/477038/fa [In Persian]
Strauss, A., & Corbin, J. (2011). Basics of qualitative research: techniques and stages of producing the theory of origin, translated by Ebrahim Afshar. Tehran: Ney Publishing. [In Persian]
Ulusoy, H., & Tosun, N. (2020). Comparisons of Health Tourism Within the EU Countries. In Strategic Innovative Marketing and Tourism: 8th ICSIMAT, Northern Aegean, Greece, 2019 (pp. 385-392). Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-36126-6_42
Yadgar, N. (2008). The formation process of social entrepreneurial initiatives: a model derived from data-driven theory. Master's thesis in entrepreneurship, University of Tehran. [In Persian]
Zekavoti, F., Andrevaj, L., & Zarin Joy, S. (2023) Designing a health tourism marketing model in health villages. Iran J Health Educ Health Promot, 11(1), 81-93. http://journal.ihepsa.ir/article-1-2137-fa.html [In Persian]
Zhong, L., Deng, B., & Sun, S. (2020). China’s Health Tourism and Marketing. https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-17441/v1