تحلیل گذشته و تصویرسازی آینده بازاریابی تجربی در گردشگری : رویکرد علم سنجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد اسلامی، واحد بین الملل کیش

2 دانشیار بخش مدیریت، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

3 واحد الکترونیکی دانشگاه ازاد اسلامی

4 دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران غرب

10.22034/jtd.2023.363922.2670

چکیده

یکی از حوزه های مهم در بازاریابی ،که در توسعه گردشگری نقش ویژه ای می تواند داشته باشد، بازاریابی تجربی است. هدف این پژوهش شناسایی تحول و پیشرفت های صورت گرفته در حوزه کاربرد بازاریابی تجربی در گردشگری است. برای دست‌یابی به این امر مقالات موجود در پایگاه وب او ساینس در یک بازه 28 ساله (1994 تا 2022) بازیابی شد و با روشهای علم سنجی و با استفاده از نرم افزار سایت اسپیس مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که در نگاه پژوهشگران در بین سال‌های جدید تغییر رخ‌داده است به طوریکه که در بازه 2016 به بعد ما با واژگان جدید برخورد می کنیم که جهت گیری اصلی تحقیقات را به نوعی نشان می دهند مانند وفاداری، هم آفرینی، تجربه گردشگری خاطره انگیز و تعاملات اجتماعی،. این نتایج به پژوهشگران کمک خواهد کرد تا مرز پژوهش‌های صورت گرفته در کاربرد بازاریابی تجربی در گردشگری را درک کرده و اطلاعات علمی ارزشمندی را به دست آورند که از طریق آن می‌توانند روند توسعه پژوهش‌های آینده خود را مشخص نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the past and mapping the future of experiential marketing in tourism: a scientometric approach

نویسندگان [English]

  • Neda Mohmoodabadi 1
  • Abolghasem Ebrahimi 2
  • Sharzad tayaran 3
  • sedighe tootian 4
1 Islamic Azad university, kish international branch
2 Associate Professor, Department of Management, Shiraz University, Shiraz, Iran
3 Ecampus of Islamic Azad University
4 Islamic Azad University West Tehran Branch
چکیده [English]

One of the important fields in marketing, which can play a special role in the development of tourism, is experiential marketing. The purpose of this research is to identify the development and progress made in the field of experiential marketing in tourism. In order to achieve this, the articles in the O Science website were analyzed in a period of 28 years (1994 to 2022) with scientometric methods. The results of a comprehensive review of the application of experiential marketing in tourism by identifying its foundations, influential works and the intellectual connection between these works. Notably, this analysis reveals more cited articles, key authors, important keywords, intellectual milestones, and emerging research trends in the field. These results will help researchers to understand the boundaries of the research conducted in the application of experiential marketing in tourism and obtain valuable scientific information through which they can determine the development process of their future research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • experiential marketing
  • tourism
  • tourism destination selection
  • research trends
  • scientometric analysis