شناسایی راهکارهایی جهت بازیابی و رونق موزه ها پس از بحران شیوع کووید 19

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگده علوم گردشگری. دانشگاه علم و فرهنگ. تهران . ایران

2 مدرس در گروه موزه و گردشگری، دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی، دانشگاه هنر اصفهان، شهر اصفهان، کشور ایران

3 گروه مدیریت گردشگری. دانشگده مدیریت. دانشگاه شیخ بهایی. اصفهان. ایران

4 مربی سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور، تهران، ایران

10.22034/jtd.2023.364861.2673

چکیده

یکی از بحران هایی که در سال 2020 صنعت گردشگری و صنایع وابسته به آن را تحت تأثیر قرار داد و آسیب جدی به آن وارد کرد، بحران ناشی از شیوع بیماری کووید19 است که علاوه بر اینکه ضربه اقتصادی بزرگی به صنعت گردشگری وارد کرده و باعث تعطیلی و تعدیل نیروی انسانی شده است، خسارت های اجتماعی و فرهنگی نیز وارد نموده است. پژوهش حاضر با تمرکز بر بخش موزه ها به عنوان یکی از ارکان کلیدی بخش گردشگری، به دنبال شناسایی راهکارهای مناسب جهت بازیابی و رونق موزه ها در دوران پسا کووید19 از دیدگاه خبرگان، مدیران موزه ها و نیروی انسانی متخصص در موزه ها میباشد. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته بوده و روش پژوهش کیفی(تحلیل مضمون)و کمی(تحلیل عامل تأییدی) در نرم افزار لیزرل است. نتایج نشان می‌دهد که سیاست گذاری در سطح کلان، توسعه خدمات و تنوع بخشی، نفوذ در بازار گردشگری و موزه، و همکاری و تبادل اطلاعات راهکارهای مناسب برای رونق و بازیابی موزه ها پس از بحران کووید19 است. مدل پیشنهادی در تحلیل عاملی مورد تأیید قرار گرفت و راهکارهای منتخب مناسب شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Identification of Solutions for Recovery and Promoting Museums in the Post- COVID-19

نویسندگان [English]

  • Mohammad hossein Imani khoshkhoo 1
  • Leila Mirghadr 2
  • maryam Rastegarpanah 3
  • Farangis Mohammadi 4
1 Faculty of Tourism, university of science and culture ,Tehran.Iran
2 Research Excellence in Art and Entrepreneurship.Art university of Esfahsn.Esfahan.Iran
3 Faculty Management, Sheikh Bahaei University. Esfahan.Iran
4 Coach of the Technical Vocational Education Organization of the country, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the crises that affected the tourism industry and related industries in 2020 and caused serious damage to it is the crisis caused by the outbreak of the Covid-19 ,which in addition to causing a great economic blow to the tourism industry and causing closure And the adjustment of human resources has also caused social and cultural damages. The current research, focusing on museums as one of the key elements of the tourism sector, seeks to identify suitable strategies for the recovery and prosperity of museums in the post-Covid-19 era from the point of view of experts, museum managers and human resources specializing in museums. The data collection tool in this research is a semi-structured interview, and the research method is qualitative (theme analysis) and quantitative (confirmatory factor analysis) in Lisrel software. The results show that macro-level policymaking, service development and diversification, influence in the tourism and museum market, and cooperation and information exchange are suitable strategies for the prosperity and recovery of museums after the Covid-19 crisis. The proposed model was verified in factor analysis and the appropriate solutions were identified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crisis in tourism
  • Crisis in Museum
  • Covid 19