شناسایی عوامل موثر و اولویت بندی فعالیت های گردشگری ورزشی با استفاده از فنون تصمیم گیری چند معیاره (نمونه موردی: استان چهارمحال و بختیاری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کاشان

2 دانشگاه کاشان

10.22034/jtd.2020.110372

چکیده

با توجه به لزوم تقویت و توسعه صنعت گردشگری برای دستیابی به اعتبار و جایگاه واقعی خود در سطح بین المللی، بایستی بخش های مختلف این صنعت را شناسایی کرد و به بخش های پراهمیت تر توجه ویژه ای مبذول داشت. یکی از این بخش های مهم که قابلیت تبدیل شدن به امر فرابخشی در صنعت گردشگری را دارد andquot;ورزشandquot; است که از آن به عنوان گردشگری ورزشی نام برده می شود.امروزه گردشگری ورزشی، فراتر از یک صنعت به پدیده ای اجتماعی- اقتصادی در سطح جهانی تبدیل شده است و بسیاری از کشورها به عنوان منبعی مهم جهت بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود از آن استفاده می کنند. پژوهش حاضر به دنبال شناسایی عوامل موثر و اولویت بندی فعالیت های گردشگری ورزشی در سطح استان چهارمحال و بختیاری می باشد. ابزار اصلی جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته ای است که روایی آن با استفاده از نظر متخصصان و پایایی آن نیز با محاسبه نرخ ناسازگاری به تأیید رسیده است. جامعه آماری 40 نفر از کارشناسان ورزشی و گردشگری در استان چهارمحال و بختیاری هستند. تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از پرسشنامه، با استفاده از روش ANPو در نرم افزار Super Decisionانجام شد. نتایج حاکی است در زمینه رتبه بندی عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی، تسهیلات اقامتی andndash;رفاهی با امتیاز 171852/0 و پس از آن امنیت، بیشترین تأثیر را دارا هستند و در اولویت بندی 6 گروه فعالیت های گردشگری ورزشی، ورزش های کوهستانی با 273932/0 امتیاز، در بالاترین رتبه قرار دارند و پس از آن ورزش های مبتنی بر طبیعت و زمین خشک و ورزش های آبی و تابستانی قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify effective factors and prioritizing Sport Tourism activities ( case study: Chaharmahaland Bakhtiary Province) andnbsp;

نویسندگان [English]

  • صدیقه کیانی سلمی 1
  • parisa yehaneh 2
1
2
چکیده [English]

sport tourism, has become a socio-economic phenomenon beyond an industry around the world and many countries has understood it as an important resource to improve the economic, social and political conditions. The aim of this study is to identify and prioritize the sport tourism activites in the Chaharmahal and Bakhtiari province. This province by natural attractions like mountains, rivers, protected area, etc.,is suitable for sports and adventure tourism and it is approximately possible to spread any kind of sports activity. The results were obtained in two ways: documentary and field. The main tool for data collection, is a questionnaire which its validity by experts and its reliability has been confirmed by calculating the rate of inconsistent judgments. The population of the 40 sports and tourism experts are in Chaharmahal and Bakhtiari Province. To analyze the results of the questionnaire, the ANP method and Super Decision software has been used. The results show that the ranking of factors, residential facilities - facilities with x points and then security, have the greatest impact on the prioritization attractions.in prioritizing 6 major existing sports attractions, mountain sports with x points, the highest rank, and then were nature and land-based sports, water and summer sports.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chaharmahal and Bakhtiari Province
  • prioritizing
  • ANP method
  • sport tourism