نویسنده = عبدالرضا رکن الدین افتخاری
تعداد مقالات: 2
1. بومی سازی شاخص های مدیریت کارآفرینی پایدار گردشگری در هتل های ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1396

عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ مهدی پورطاهری؛ افسانه پورجم علویجه


2. بومی سازی شاخص های مدیریت کارآفرینی پایدار گردشگری در هتل های ایران

دوره 5، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 26-44

عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ مهدی پورطاهری؛ افسانه پورجم علویجه