نویسنده = سعید غلامرضایی
عوامل بازدارندۀ توسعۀ طبیعت‏‌گردی در آبشار آب سفید الیگودرز

دوره 11، شماره 3، مهر 1401، صفحه 245-260

10.22034/jtd.2021.300555.2422

مهدی سرلک؛ مهدی رحیمیان؛ سعید غلامرضایی