نویسنده = هادی رفیعی دارانی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تاثیر فضای سرمایه گذاری بر صنعت گردشگری خاورمیانه با رهیافت اقتصاد سنجی فضایی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 21-38

10.22034/jtd.2020.205837.1858

هادی رفیعی دارانی؛ علی رهنما؛ امیر دادرس مقدم


2. تاثیر قیمت نفت برتقاضای گردشگری: مقایسه کشورهای OECD و کشورهای خاورمیانه

دوره 7، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-17

10.22034/jtd.2018.69450

هادی رفیعی؛ سمیرا حیدریان؛ علی رهنما؛ سحر اتحادی