نویسنده = رضا شیخ
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی و تحلیل عوامل تاثیرگذار تبلیغات کلامی در بازاریابی مقاصد گردشگری با رویکرد تئوری مجموعه راف و نتنوگرافی (مطالعه موردی: شیراز، اصفهان و تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1396

فاطمه سجادیان؛ رضا شیخ؛ محمد احسان سوری