بررسی پیوندهای پسین و پیشین صنعت هتلداری برای افزایش تولید و اشتغال در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

2 مدیر بهره‌برداری شرکت توسعه گردشگری ایران و مدرس هتلداری دانشگاه

10.22034/jtd.2019.97902.1184

چکیده

صنعت هتلداری یکی از ارکان اصلی فعالیت گردشگری است؛ به‌طوری‌که بسیاری از کشورها با سرمایه‌گذاری‌های هنگفت در بخش هتل‌سازی، به‌دنبال جذب گردشگران بیشتر و در نتیجه رشد و توسعه فعالیت گردشگری و به دنبال آن توسعه اقتصادی هستند. ولی این نکته را نباید نادیده گرفت ضمن توجه به صنعت هتلداری باید به سایر فعالیت‌هایی که در ارتباط تنگاتنگ با این صنعت هستند و پیوندهای پسین و پیشین بالایی با این صنعت دارند نیز باید توجه ویژه شود تا با سرمایه‌گذاری بر روی آن‌ها زمینه گسترش صنعت هتلداری و در نتیجه فعالیت گردشگری را فراهم نمود. لذا هدف مقاله این است که با استفاده از جدول داده- ستانده سال 1390و با استفاده از ضرایب پیوندهای پسین و پیشین، بخش‌های کلیدی مرتبط با صنعت هتلداری را شناسایی نموده تا بتوان به‌صورت هدفمند در جهت توسعه صنعت گردشگری و درنتیجه آن توسعه اقتصادی کشور گام نهاد. نتایج تحقیق نشان داد که بخش‌های خدماتی، بیشترین پیوندهای پسین و بخش‌های ساختمان‌سازی بالاترین پیوندهای پیشین را با صنعت هتلداری دارند و سرمایه‌گذاری بر روی آن‌ها می‌تواند منافع بیشتری را برای اقتصاد کشور کسب نماید. همچنین در این بین فعالیت «خدمات پشتیبانی و کمکی حمل و نقل» بعنوان کلیدی‌ترین بخش مرتبط با صنعت هتلداری شناخته شد؛ چرا که از ضرایب بالاتر پیوندهای پسین و پیشین برخوردار است. در نهایت با توجه به یافته‌های مقاله و براساس پیوند پسین و پیشین ملاحظه شد که زیرساخت‌ها برای توسعه صنعت هتلداری بسیار اهمیت دارند و اولویت دولت برای تخصیص سرمایه باید توسعه زیرساخت‌ها باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the Backward & Forward Linkages of hotel industry to increase production and employment

نویسندگان [English]

  • Parisa Yaghoubi Manzari 1
  • seyedomid Aghamiri 2
1 Researcher, Institute for Trade Studies & Research
2 Exploitation Manager, Iran Tourism Development Corporation and Hospitality Teacher in University
چکیده [English]

The hotel industry is one of the main pillars of tourism activity, with many countries investing heavily in the hotel sector as a result of attracting more tourists, as a result of the growth and development of tourism activities, followed by economic development. But this point should not be overlooked. In addition to the hotel industry, other activities closely related to the industry and the Backward & Forward Linkages with this industry should be paid special attention to investing in them the field of development of hotel industry and As a result of tourism activity. Therefore, the aim of the paper is to use the coefficient of Backward & Forward Linkages to identify the key elements related to the hotel industry in order to be able to target the development of the tourism industry and, consequently, the economic development of the country. The results showed that the service sectors, the most recent links and construction sectors have the highest links with the hotel industry, and targeted investment can bring more benefits for the country's economy. In the meantime, the activity of "Support Services" was identified as the most important part related to the hotel industry, because of its higher coefficients. Finally, according to the findings of the article and based on Backward & Forward Linkages, it was observed that infrastructure is essential for the development of the hotel industry, and the government's priority for allocating capital should be the development of infrastructure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • I-O table
  • SAM Matrix
  • Hotel Industry
  • Tourism
  • Backward & Forward Linkages