به کارگیری ابزارهای بازاریابی الکترونیک در صنعت گردشگری مورد مطالعه: هتل‌ها و آژانس‌های مسافرتی استان کردستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه کردستان

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه کردستان

چکیده

به‌علت نقش انکارناپذیر فنّاوری‌های اطلاعات در پیشرفت صنایع، در این پژوهش به معرفی نوین‌ترین ابزارهای موجود در یکی از حوزه‌های کاری مدیران پرداخته شده است، که استفاده از فنّاوری‌ در امور بازاریابی است،. در این پژوهش، وضعیت وجود و فقدان این ابزارها و میزان استفاده از آن‌ها، در هتل‌ها و آژانس‌های مسافرتی استان کردستان، بررسی شده است. جامعة آماری این پژوهش 756 نفر از کارکنان آژانس‌های مسافرتی و کارکنان قسمت رزرواسیون و قسمت بازاریابی هتل‌های استان کردستان است. تعداد افراد نمونة موردمطالعه 255 نفر از کارکنان این مراکز است. برای جمع‌آوری داده‌ها، از پرسش‌نامه و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی استفاده شده است. نتایج حاصل از یافته‌ها نشان داد از بین هشت ابزار بازاریابی الکترونیک، شبکه‌های اجتماعی، ایمیل، وب‌سایت، موبایل و اینترانت در هتل‌ها و آژانس‌های مسافرتی استان کردستان استفاده می‌شود که شبکه‌های اجتماعی بیشترین و اینترانت کمترین درصد استفاده را درمیانِ پاسخ‌گویان دارد. همچنین بیشترین درصد به‌کارگیری ابزارهای بازاریابی الکترونیک، به‌صورت هم‌زمان، مربوط به سه ابزار بازاریابی الکترونیک است. از بین انواع شبکه‌های اجتماعی، سه شبکة اجتماعی در هتل‌ها و آژانس‌های مسافرتی استان کردستان مورد استفاده قرار می‌گیرند که عبارتند از: تلگرام، اینستاگرام و فیس‌بوک. بیشترین درصد استفاده مربوط به تلگرام و کمترین درصد مربوط به فیس‌بوک است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Implementation of the E-marketing Tools in Tourism industry Case study: Hotels and travel Agencies in Kurdistan Province

نویسندگان [English]

  • Maryam Varmaghani 1
  • Arman Ahmadizad 2
  • Parviz Kafcheh 2
1 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه کردستان
2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه کردستان

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic marketing
  • Electronic marketing tools
  • tourism
  • Hotel
  • Travelling agencies