تحلیلی بر عوامل مؤثر در ایجاد و توسعة ژئومورفوسایت‌های پیست اسکی زمستانی با رویکرد ژئوتوریسم مطالعة موردی : دامنه‌های کوه سهند

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی

2 دانشجوی دکتری

چکیده

صنعت گردشگری، بسته به هدف گردشگر به انواع مختلفی طبقه‌بندی شده که یکی از آن‌ها ژئوتوریسم است. دامنه‌های کوه سهند، به‌دلیل ویژگی‌های خاص توپوگرافیکی و شرایط اقلیمی، بافت کوهستانی منحصربه‌فردی برای ایجاد و توسعة ژئومورفوسایت‌هایی همچون پیست اسکی زمستانی، به‌منزلة نماد ژئوتوریسم زمستانی، دارد. هدف این پژوهش شناسایی و تحلیل تأثیر عوامل ژئومورفولوژیکی، برای پهنه‌بندی دامنه‌های مستعد، به‌منظور‌ ایجاد و توسعة ژئومورفوسایت‌های پیست اسکی زمستانی در منطقة مورد مطالعه است. در این پژوهش از 10 شاخص: ارتفاع، شیب، جهت شیب، شکل دامنه، دمای سالانه، بارش سالانه ، پوشش گیاهی، محافظت، دسترسی و ماندگاری برف استفاده شده است. نقشه‌های به‌کاربرده در این تحقیق پس از ساخته شدن در محیط نرم‌افزار GIS Arc  مدل AHP تعیین وزن شده و سپس، با بهره‌گیری از مدل تاپسیس در نرم افزار GIS Arc، همپوشانی شده و نقشة نهایی پهنه‌های مستعد برای ایجاد و توسعه ژئومورفوسایت‌های پیست اسکی زمستانی تهیه و استخراج شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که دامنه‌های شمال‌شرقی و قسمت‌هایی از دامنه‌های شرقی، جمعاً با مساحت حدود 25778 مترمربع، پهنه‌های بسیار مستعدی برای ایجاد یا توسعة ژئومورفوسایت‌های پیست اسکی زمستانی دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Effective Factors in Construction and Development of Winter Ski Resorts Geomorphocites (Case Study: Sahand Mountain Hillsides)

نویسندگان [English]

  • Davoud Mokhtari 1
  • Vahid Emami Kia 2
1 دانشگاه تبریز
2 دانشگاه تبریز