روند جهانی پژوهش در حوزه هم‌آفرینی در گردشگری: یک مرور نظام‌مند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران- پردیس فارابی

2 دانشگاه تهران

3 دانشگاه حضرت معصومه

10.22034/jtd.2020.224282.1999

چکیده

طی دهه اخیر مطالعات مربوط به هم‌آفرینی روند صعودی داشته است. این مفهوم در گردشگری توجه ویژه‌ای را به خود جذب کرده است. در این حوزه، مطالعات محدودی، وضعیت مطالعات هم‌آفرینی در گردشگری را که دربرگیرنده منابع جدید باشند، خلاصه کرده است. هدف این مقاله سازماندهی و تحلیل ادبیات موجود هم‌آفرینی در حوزه گردشگری برای شناسایی وضعیت تحقیقات صورت گرفته در این عرصه است. از آنجا که سؤال‌های این مطالعه در پی ارائه یک تصویر کلی از کارهای انجام شده در مقالات منتشر شده حوزه مورد مطالعه است، مطالعه نگاشت نظام‌مند به عنوان روش این مطالعه انتخاب شده است. نتایح بررسی و تحلیل 137 مقاله انتخاب شده از پایگاه داده علمی Science Direct, Emerald, Scopus, Wiley, ProQuest, Sage, Web of Science, and Taylor & Francis نشان دهنده روند صعودی مقالات منشتر شده در حوزه مورد مطالعه است. بیشترین مقاله در سال 2019 و کمترین مقاله در سال 2006 بوده است. بر اساس تحلیل مقالات ورودی مشخص شد که بخش هتل‌داری در مطالعات هم آفرینی بیشتر مورد توجه محققین بوده است. نوع متون منتشر شده بیشتر به صورت تجربی بوده است و از همچنین بیشتر مطالعات انجام شده کمی و با روش پیمایشی بوده‌اند. از دیگر یافته‌های قابل توجه، غالب بودن دیدگاه علم خدمات در مطالعات هم‌آفرینی در گردشگری، همچنین دیدگاه تجربی یا منطق چیرگی تجربه به عنوان خلأ علمی شناسایی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Research global trend in co-creation in the field of tourism: A systematic review

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Mohammadi 1
  • Hamid Reza Yazdani 2
  • Mona Jami Pour 3
  • morteza soltani 2
1 Tehran Uni
3 Hmu
چکیده [English]

Over the last decade, studies of co-creation have been on the rise. The purpose of this article is to organize and analyze the existing literature on co-creation in the field of tourism to identify the state-of-the-art studies conducted in this field as well as research gap. As yet no paper has comprehensively summarized the activities and outcomes of co-creation in tourism that includes new resources as well. In other words, the status of studies in this field which is considered as the research gap, is not presented in the form of a mapping study. Since the research questions seek to provide an overview of the studies in available publications, the Systematic mapping study (SMS) has been selected as the research method. A Mapping study suitable method for analyzing and structuring a broad research field concerning methods, designs, and research focus in the existing publications. 137 Articles published in reliable academic databases such as Science Direct, Emerald, Scopus, Wiley, ProQuest, Sage, Web of Science, and Taylor & Francis were selected and were printed during 2006-2019. Based on the analysis of the incoming articles, it was found that the hospitality sector has been more of a research interest in co-creation studies. The type of published literature has been more empirical and most of the studies have been quantitative and survey-based. Other notable findings identified the dominance of the service science perspective in tourism co-creation studies, as well as the experiential perspective or the experience-dominant logic as a scientific future direction

کلیدواژه‌ها [English]

  • co-creation. tourism
  • service science
  • Systematic Mapping Study