ظرفیت ایجاد اشتغال صنعت گردشگری با رویکرد پویایی سیستم ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدۀ فنی و مهندسی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران؛

2 استادیار دانشکدۀ علوم گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران؛

3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، تهران، ایران؛

4 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران؛

10.22034/jtd.2020.216474.1944

چکیده

توسعه گردشگری همواره به‌عنوان عاملی در راستای بهبود و توسعه اقتصادی جوامع و مقصدها مطرح بوده است. ایجاد اشتغال، تنوع بخشی به فرصتهای اقتصادی، درآمدزایی و شکوفایی ملی و محلی را از آثار مثبت توسعه گردشگری می‌توان به‌شمار آورد. امروزه بسیاری از کشورها در تلاش برای یافتن شیوه‌های جدید برای توسعه‌ی اقتصادی خود هستند. بنابراین اگرچه در مناطق مختلف، موقعیت‌های مختلفی وجود دارد، اما گردشگری همواره به‌عنوان عاملی کلیدی در توسعه اقتصادی، مورد توجه است. آمارها نشان می‌دهد که ایران از نظر سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری، از وضعیت قابل قبولی برخوردار نیست. با این وجود، بر اساس سند چشم‌انداز توسعه 20 ساله، ایران باید تا پایان سال 2025 درصد قابل-قبولی از گردشگران جهانی را به خود جذب نموده و درآمد بیشتری از محل گردشگری ایجاد نماید. پژوهش حاضر، تاثیر سرمایه‌گذاری دولت بر ایجاد اشتغال در صنعت گردشگری را با استفاده از رویکرد پویایی سیستم‌ها، مورد مطالعه قرار داده است. به‌عبارتی، به پیش‌بینی حجم مشاغل ایجاد شده در صورت سرمایه‌گذاری اولیه دولت در صنعت گردشگری، پرداخته است. در این پژوهش با بکارگیری نرم افزار ونسیم (Vensim PLE 7.3.5) در مجموع 6 سناریو ارائه شد. سپس، هر یک از سناریوها از منظر میزان سرمایه‌گذاری موردنیاز و پتانسیل برای ایجاد اشتغال در صنعت گردشگری، مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفتند. در پایان نیز پیشنهاداتی بر مبنای نتایج ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tourism Industry Potential to Create Job Opportunities A System Dynamic Approach

نویسندگان [English]

  • Azizolah Jaafari 1
  • Zahra Nadalipour 2
  • Zahra Heydarifar 3
  • Mohsen Bagheri 4
1 Associate professor, Faculty of Engineering, University of Science and Culture, Tehran, Iran;
2 Assistant professor, Faculty of Engineering, University of Science and Culture, Tehran, Iran;
3 M.Sc. in Industrial Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran;
4 M.Sc. in Industrial Engineering, University of Science and Culture, Tehran, Iran;
چکیده [English]

Tourism development has always been a contributory factor to the improvement of economic development in most communities and destinations. Job creation, diversification of economic opportunities, income generation and national and local prosperity can be considered as positive effects of tourism development. Today, many countries are struggling to find new ways to grow their economy. Therefore, although there are different situations in different regions, tourism is always considered as a key factor in economic development. According to the Statistics, Iran does not have an acceptable rank regarding investing in tourism industry. However, according to the Iran’s 20-year vision document, this country must attract an acceptable percentage of world tourists by the end of 2025 as well as generating more revenue from tourism. The present study aims to study the impact of government’s investment on job creation in the tourism industry using the systems dynamics approach. In other words, it intends to forecast the volume of jobs created if the government initially invests in the tourism industry. In this study, a total of 6 scenarios were presented using Vensim PLE 7.3.5 software. Then, scenarios were compared and analyzed in terms of the amount of investment needed and the potential for creating employment in the tourism industry. Finally, several recommendations have been presented based on the results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tourism. Investment
  • employment
  • system dynamics