تحلیل فضایی زیرساخت های گردشگری در استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه گیلان

10.22034/jtd.2020.225132.2012

چکیده

از مهمترین عناصر نظام گردشگری وجود جاذبه های و همچنین خدمات و زیرساخت های موجود در مقصدهای گردشگری است که جهت برآوردن نیازها و خواسته های مورد انتظار گردشگران و افزایش رضایت آنها ارائه می شود. آنچه در کنار ضرورت وجود داشتن این زیرساخت ها اهمیت دارد، توزیع فضایی و نحوه مکانیابی آنهاست که نیازمند مطالعه و دقت است. از این رو پژوهش حاضر به بررسی وضعیت توزیع فضایی زیرساخت های گردشگری استان گیلان پرداخته است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است. برای تحلیل یافته ها از روش میانگین نزدیکترین همسایه، تحلیل خوشه ای فضایی چندفاصله ای، میانگین مرکزی و بیضی انحراف معیار استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که براساس میانگین نزدیکترین همسایه، الگوی پراکنش رستوران ها، مجتمع های گردشگری، هتلها، هتل آپارتمان ها، اقامتگاه های بومگردی، مهمانپذیرها و کل زیرساخت های گردشگری استان گیلان بصورت خوشه ای بوده است. همچنین براساس تحلیل خوشه ای فضایی چند فاصله ای پراکنش زیرساخت های گردشگری استان گیلان در مجموع دارای پراکنش خوشه ای هستند. همچنین توزیع بسیاری از زیرساخت ها در جهت شمال غربی- جنوب شرقی می باشد. در مجموع نیاز به توسعه موزون تر زیرساخت های گردشگری استان گیلان کاملا محسوس است که رسیدن به این امر مستلزم برنامه ریزی بلندمدت و همچنین تبدیل منابع گردشگری استان به جاذبه می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial Analysis of Tourism Infrastructure in Gilan Province

نویسندگان [English]

  • mehdi hesam
  • Narjes Momen
  • marzieh salem
guilan
چکیده [English]

One of the most important elements of the tourism system is the attractions as well as the services and infrastructure available at the tourist destinations that are provided to meet the needs and expectations of the tourists and to increase their satisfaction. What is important besides the need for these infrastructures is their spatial distribution and location, which requires careful study. Therefore, the present study investigates the spatial distribution of tourism infrastructure in Guilan province. The research method is descriptive-analytical. For analyzing the findings, the Average nearest neighbor, multi-distance spatial cluster analysis, Mean center and standard deviational ellipse method have been used. The results show that based on the average nearest neighbor, the pattern distribution of restaurants, tourism complexes, hotels, hotel apartments, Eco lodges, hostel and the whole tourism infrastructure of Guilan province was clustered. Also, based on multi-distance spatial cluster analysis, the distribution of tourism infrastructure in Guilan province is clustered. The distribution of many infrastructures is also in the northwest-southeast direction. Overall, the need for a more balanced development of tourism infrastructure in Guilan province is quite evident, which requires long-term planning as well as conversion of tourism resources to attractions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geographical information system
  • spatial analysis
  • tourism infrastructure
  • Gilan Province