برآورد اقتصادی جاذبه‌های گردشگری با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط (مطالعهٔ موردی: باغ دولت‌آباد یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه محیط زیست، دانشکدهٔ منابع‌طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانش‌آموختهٔ کارشناسی ارشد، اقتصاد محیط ‌زیست، دانشکدهٔ اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد ایران.

3 دانشیار، دانشکدهٔ منابع طبیعی، دانشگاه تبریز، اهر، ایران.

4 دانشیار، دانشکدهٔ منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم‌الانبیاء بهبهان، بهبهان، ایران.

10.22034/jtd.2023.392920.2758

چکیده

صنعت گردشگری از بزرگ‌ترین منابع رشد و توسعهٔ اقتصادی در هر منطقه است و رشد سریع آن تغییرات فراوانی را در پی دارد. برای بیان نقش و اهمیت گردشگری و تبدیل آن‌ به ارزش‌های پولی لازم است جاذبه‌های گردشگری با استفاده از روش‌های مناسب ارزش‌گذاری شوند. در مطالعهٔ حاضر، ارزش تفریحی باغ دولت‌آباد یزد با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط برآورد شده و عوامل مؤثر در تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان برای بهبود وضعیت و حفاظت از این باغ نیز با استفاده از الگوی لاجیت بررسی شده است. به این منظور، ابتدا حجم نمونه براساس روش کوکران تعیین شد و سپس داده‌ها ازطریق پرسش‌نامه و مصاحبهٔ حضوری جمع‌آوری شدند. نتایج نشان داد که متغیرهای «درآمد ماهیانه»، «شغل»، «تحصیلات»، «وسایل حمل‌و‌نقل» و «حداکثر مبلغ پیشنهادی» تأثیر معنی‌داری در تمایل به پرداخت افراد دارند، اما متغیرهای «سن»، «جنسیت»، «فصل‌های بازدید» اثر معنی‌داری ندارند. همچنین، براساس محاسبات انجام‌شده، متوسط تمایل به پرداخت برای هر بازدیدکننده به‌منظور حفاظت و بهبود وضعیت باغ دولت‌آباد 80300 ریال در ماه است و ارزش تفریحی سالانهٔ آن 11842میلیون برآورده شد که نشان‌دهندهٔ اهمیت بالای این باغ برای بازدیدکنندگان است. همچنین، نتایج بیانگر آن است که روش ارزش‌گذاری مشروط یکی از روش‌های کارا برای ارزش‌گذاری اقتصادی خدمات غیربازاری در حوزهٔ گردشگری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating the Economic Value of Tourist Attractions Using the Contingent Valuation Method (Case Study: Dowlatabad Garden, Yazd Province, Iran)

نویسندگان [English]

  • Gholamhosein Moradi 1
  • Farnaz Dehghan Benadkuki 2
  • Sajad Ghanbari 3
  • Mostafa Moradi 4
1 Associate Professor, Department of Environmental Sciences, School of Natural Resources & Desert Studies, Yazd University, Yazd, Iran
2 M.Sc. Graduated, Department of Environmental Sciences, School of Natural Resources & Desert Studies, Yazd University, Yazd, Iran.
3 Associate Professor, Department of Forestry, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Tabriz, Ahar, Iran.
4 Associate Professor, Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, Behbahan Khatam Alanbia University of Technology, Behbahan, Iran.
چکیده [English]

 The tourist industry is one of the most important sources of economic growth and development and its rapid growth leads to social, economic, and environmental changes. It is necessary to value tourist attractions in an appropriate manner to express the role and importance of tourism and convert it into monetary value. In the present study, the value of recreation was estimated in Dowlatabad Garden using the contingent valuation method (CVM). Also, a logit model was used to investigate factors influencing the willingness of visitors to pay for the improvement and protection of this garden. For this purpose, the Cochrane formula firstly was used to determine the sample size, and then questionnaires and face-to-face interviews were used to collect the data. Regarding results, the variables of monthly income, job, education, vehicles, and the maximum offered amount significantly affect the willingness to pay. But, there is not a significant relationship between willingness to pay and age, gender, and visiting season. The average willingness to pay for each visitor to protect and improve the condition of Dowlatabad Garden was estimated 80,300 Rials. According to the number of annual visitors, the Annual Social Value (ASV) of this historical place was estimated 11,842 million Rials. The results of the present study indicate that the conditional valuation method is efficient for the valuation of non-market goods and services. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Logit Model
  • Non-Market Value
  • Tourism Economy
  • Tourism
  • Willingness to pay
آل‌داود، قانعی بافقی و نشاط، اکرم (۱۴۰۱). برآورد ارزش حفاظتی منطقهٔ خور و بیابانک با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط. مدیریت اکوسیستم، 1(۴)، ۳۶-۴۷. https://doi.org. 10.22034/emj.2022.701391
آموزگاری، پیام، پناهی، مصطفی، میرنیا، سیدخلاق و دانشی، علیرضا (1399). برآورد ارزش حفاظتی منابع آب زیرزمینی حوزهٔ آبخیز الشتر از نگاه روستاییان. مهندسی و مدیریت آبخیز، 12(1)، ۵۷-۷۱. https://doi.org.10.22092/ijwmse.2019.122994.1532
اسکندری نسب، حسن، امیر تیموری، سمیه، زارع مهجردی، محمدرضا، میرزایی خلیل‌آبادی، حمیدرضا و بنی‌اسدی، مصطفی (1400). برآورد ارزش حفاظتی مرتع ریگ اسحاق‌آباد سیرجان با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط. مرتع، ۱۵(2)، ۱۶۸-۱۷۹. http://rangelandsrm.ir/article-1-1029-fa.html
برزگر، صادق، حیدری، محمدتقی، رسولی، محمد و رحمتی، پروین (1401). تبیین وفاداری گردشگری استان زنجان با رویکرد آینده‌نگاری. برنامهریزی و توسعهٔ گردشگری، 11(40)، ۱۳۳-۱۵۹. https://doi.org.10.22080/jtpd.2022.22019.3586
بلالی، حمید، عبدی، الهام و موحدی، رضا (1398). تعیین ارزش تفرجگاهی منطقهٔ گردشگری دشت میشان با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط. گردشگری و توسعه، 8(3)، ۳۰-۴۴. https://doi.org.10.22034/jtd.2019.114064.1292
خسروی مشیزی، اعظم و شرافتمند راد، محسن (1399). ارزش اقتصادی کارکرد زیبایی مراتع کوهستانی سربیژن در جنوب استان کرمان با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط. مرتع، ۱۴(۳)، ۴۲۲-۴۳۴. http://rangelandsrm.ir/article-1-928-fa.html
دهمرده، مجید، محمد قاسمی، محمود و قاسمی، ایرج (1400). ارزیابی کارکردهای حفاظتی و تفریحی تالاب هامون با استفاده از رهیافت ارزش‌گذاری مشروط. تحقیقات اقتصاد و توسعهٔ کشاورزی ایران، ۵۳(1)، ۱۱۳-۱۲۸. https://doi.org.10.22059/ijaedr.2021.332234.669091
دانائی‌فر، ایمان، انواری، ابراهیم و انواری، مهرداد (1398). برآورد ارزش تفریحی قلعهٔ سلاسل شهرستان شوشتر با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط و هزینهٔ سفر فردی. گردشگری و توسعه، 8(2)، ۶۵-۴۸. https://doi.org.10.22034/jtd.2019.155577.1564
زاهد غروی، مهدی، صادق‌پور، فاطمه و محمدی، محمدرضا (1401). برآورد تمایل به پرداخت جامعه برای حفاظت از سواحل دریای خزر استان مازندران (شواهد جدید از رویکرد ارزش‌گذاری مشروط). مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی، 3(3)، ۸۵-۱۰۰. https://doi.org.10.22124/gscaj.2022.21562.1145
سالنامهٔ آماری استان یزد (1399). مرکز آمار ایران.
سازمان میراث فرهنگی استان یزد (1401). سازمان میراث فرهنگی ایران.
سازمان هواشناسی استان یزد (1399). سازمان هواشناسی ایران.
صداقتی، عاطفه، پیربابایی، محمدتقی، نوریان، فرشاد و بیتی، حامد (1400). ارزشیابی مسکن شهری برنامه‌ریزی‌شده در شهر تبریز از نگاه ساکنان. جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، 32(3)، ۱-۳۰. https://doi.org.10.22108/gep.2021.126233.1376
عباسی، محبوبه، جعفری، محمد و رفیعی، حامد (1401). برآورد ارزش تفرجی اکوسیستم مرتع با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط (مطالعهٔ موردی: مراتع الموت شرقی). مدیریت اکوسیستم، 1(2)، ۱-۱۴. https://doi.org.10.22034/emj.2022.252246
کروبی، مهدی، حسنی، الیکا و کوچکی، زهرا (1400). تحلیل محتوای مقالات منتشرشده با محوریت موضوع همه‌گیری ویروس کرونا و گردشگری (مورد مطالعه: پنج نشریهٔ اول گردشگری جهان). گردشگری و اوقات فراغت، ۶(11)، ۷۷-۸۹. https://doi.org.10.22133/tlj.2021.139383
محرابی، جواد، خلیلی شورینی، سیاوش و خلفی، احمد (1391). بررسی موانع توسعهٔ صنعت گردشگری در جمهوری اسلامی ایران. مدیریت توسعه و تحول، 9(1391)، 1-10. https://jdem.qazvin.iau.ir/article_368.html
محمودی، بیت‌اللّه و دانه‌کار، افشین (1386). ارزیابی تقاضای تفرجی در مناطق تفرجگاهی طبیعی ایران. دوماهنامهٔ مسافران، ۴۰، ۳-۴۸. https://civilica.com/doc/50932
مدبری، امیر، مهدوی، علی و امیرنژاد، حمید (1397). برآورد ارزش تفرجی منطقهٔ جنگلی قلعهٔ گل استان لرستان با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط. پژوهش‌های علوم و فنّاوری چوب و جنگل، ۲۵(1)، ۱۴۹-۱۶۸. https://doi.org.10.22069/jwfst.2018.13132.1675
مرادی، غلام‌حسین، اپراجونقانی، الهام، سلطانی بابوکانی، افسانه و دهقان بنادکوکی، فرناز (1400 الف). برآورد ارزش اقتصادی جاذبه‌های گردشگری با استفاده از روش هزینهٔ سفر (مورد پژوهش: باغ نمیر استان یزد). محیط‌شناسی، ۱۶(۵۶)، 309-339. https://doi.org.10.22054/tms.2021.61638.2563
مرادی، غلام‌حسین، دهقان بنادکوکی، فرناز و اپرا جونقانی، الهام (1400ب). اثر فضای سبز بر قیمت مسکن با استفاده از مدل قیمت‌گذاری هدونیک (مطالعهٔ موردی: شهر یزد). محیط‌شناسی، ۴۷(۴)، ۳۳۵-۳۴۶. https://doi.org.10.22059/jes.2021.331811.1008237
مرادی، غلامحسین، دهقان بنادکوکی، فرناز، فیاضی، محمد ناصر و اپرا جونقانی، الهام (1401). برآورد ارزش تفریحی فضای سبز و پارک با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط (مطالعهٔ موردی: پارک بهاران شهرستان میبد). محیط‌شناسی، ۴(1)، ۳-۵۳.  https://doi.org.10.22059/jes.2022.334903.1008257
مؤیدفر، رزیتا، محمدی معرفی، عبدالحمید و سعیدمهدوی، سپیده (1396). برآورد ارزش تفریحی پارک ناژوان شهر اصفهان با استفاده از روش هزینهٔ سفر فردی. اقتصاد شهری، 2(1)، ۵۱-۶۶. https://doi.org.10.22108/ue.2017.79470.0
هناره خلیانی، جلال، قنبری، سجاد، حیدری، مازیار و جوانمیری‌پور، محسن (1399). برآورد ارزش حفاظت از خدمات زیستگاهی جنگل‌های زاگرس شمالی به روش ارزش‌گذاری مشروط (CVM). تحقیقات منابع طبیعی تجدیدشونده، 11(2)، ۲۹-۴۳. https://doi.org.10.30495/JRNR.2021.18359
Aaledavod, H., Ghaneei-Bafghi, M., & Neshat, A. (2022). Estimation of conservation value of Khoor-o-Biabank area with conditional valuation approach. Ecosystem Management, 2(3), 36-47. https://doi.org.10.22034/emj.2022.701391 [In Persian]
Abasi, M., Jafari, M., & Rafiee, H. (2022). Estimation of recreational value in rangeland ecosystem using Contingent valuation method (Case study: Alamut-e sharghi rangelands). Ecosystem Management, 1(2), 1-14 https://doi.org.10.22034/emj.2022.252246 [In Persian]
Alkan, Y. (2021). Evaluation of Effect on Housing Prices and User Perceptions of the Urban Environmental Features of Sarıçay and Present Landscape Equipment: The Example of Çanakkale. Journal of Bartin Faculty of Forestry, 23(2), 346-358. https://doi.org/10.24011/barofd.884431
Amouzegari, P., Panahi, M., Mirnia, S. K., & Daneshi, A. (2020). Estimation of preservation value of groundwater resources from the villagers' perspective in Alashtar Watershed, Iran. Watershed Engineering and Management, 12(1), 57-71. https://doi.org.10.22092/ijwmse.2019.122994.1532 [In Persian]
Balali, H., Abdi, E., & movahedi, R. (2019). Determination of the Recreational value of Mishan plain using contingent valuation method. Journal of Tourism and Development, 8(3), 30-44. https://doi.org.10.22034/jtd.2019.114064.1292 [In Persian]
Bañuls, A. L., Fuster, B., & Mora, C. M. (2022). Offshoring and reshoring of services in tourism: A round trip. Revista Investigaciones Turísticas, (24), 153-171.‏ https://doi.org.10.14198/INTURI2022.24.8
Barzegar, s., Heydari, M., & Rasouli, M. (2022). Explaining the loyalty of tourism in Zanjan province with a futuristic approach. Journal of Tourism Planning and Development, 11(40), 133-159. https://doi.org.10.22080/jtpd.2022.22019.3586 [In Persian]
Blazy, R., Hrehorowicz-Gaber, H., Hrehorowicz-Nowak, A., & Płachta, A. (2021). The Synergy of Ecosystems of Blue and Green Infrastructure and Its Services in the Metropolitan Area Chances and Dangers. Sustainability, 13(4), 1-14. https://doi.org.10.3390/su13042103
Dahmardeh, M., Mohammadghasemi, M., & Ghasemi, I. (2022). Evaluation of conservation and recreational functions of Hamoon wetland, using conditional valuation approach. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 53(1), 129-143. https://doi.org.10.22059/ijaedr.2021.332234.669091 [In Persian]
Danaeifar, I., anvari, E., & mehdizade, M. (2019). Recreational Value Estimation of Salasel Castle in Shushtar Using Contingent Valuation Method and Individual Travel Cost. Journal of Tourism and Development, 8(2), 48-65. https://doi.org.10.22034/jtd.2019.155577.1564 [In Persian]
Diluiso, F., Guastella, G., & Pareglio, S. (2021). Changes in urban green spaces value perception: A meta-analytic benefit transfer function for European cities. Land Use Policy, 101, 105116. https://doi.org.10.1016/j.landusepol.2020.105116
Enriquez-Acevedo, T., Botero, C. M., Cantero-Rodelo, R., Pertuz, A., & Suarez, A. (2018). Willingness to pay for Beach Ecosystem Services: The case study of three Colombian beaches. Ocean & Coastal Management, 161, 96–104. https://doi.org.10.1016/j.ocecoaman.2018.04.025
Eskandari Nasab, H., Amirteymoori, S., Zare Mehjerdi, M., Mirzaee Khalilabadi, H., & Baniasadi, M. (2021). Assessing the Conservation Value of Rig Ishaqabad Rangeland of Sirjan Using Contingent Valuation Method. Journal of Rangeland, 15(2), 168-179. http://rangelandsrm.ir/article-1-1029-fa.html [In Persian]
Henareh Khalyani, J., Ghanbari, S., Haidari, M., & Javanmiripour, M. (2021). Using contingent valuation method to valuation conservation of habitat function in North Zagros Forests. Journal of Renewable Natural Resources Research, 11(2), 29-43. https://doi.org.10.30495/JRNR.2021.18359 [In Persian]
Huang, Q., & Zhang, W. (2022). Economic Performance Evaluation of Tourism in Pearl River Delta Based on AHP Model. Mathematical Problems in Engineering, 2022.‏ https://doi.org.10.1155/2022/1328291
Hanemann, W. M. (1984). Welfare evaluations in contingent valuation experiments with discrete responses. Agricultural Economics, 66(3), 332-341. https://doi.org.10.2307/1240800
Iranian Cultural Heritage (2022). Tourism and Handicrafts Organization. [In Persian]
Karoubi, M., Hasani, E., & Kuchaki, Z. (2021). Content Analysis of Published Articles Focusing on the Topic of Coronavirus Epidemic and Tourism Case Study: The Top Five Tourism Magazines in the World. Tourism and Leisure Time, 6(11), 77-89. https://doi.org.10.22133/tlj.2021.139383 [In Persian]
Khosravi Mashizi, A., & Sharafatmandrad, M. (2020) Value assessment of aesthetic function of Sarbijan mountain’s rangeland using Contingent Valuation Method (CVM) South of Kerman province, Iran. Journal of Rangeland, 14(3), 422-434. http://rangelandsrm.ir/article-1-928-fa.html [In Persian]
Lee, C. K., & Han, S. (2002). Estimating the use and preservation values of national parks tourism resources using a contingent valuation method. Tourism Management, 23(5), 531-540. https://doi.org.10.1016/S0261-5177(02)00010-9
Mahmoudi, B., & Danehkar, A. (2007). Evaluation of Recreational Demand in Natural Recreational Areas of Iran. The First Engineering Conference on Environmental Systems Planning and Management, 40, 3-48. https://civilica.com/doc/50932 [In Persian]
Mehrabi, J., Khalili Shavarini, S., & Khalafi, A. (2012). A Study of the Barriers to Iran's Tourism Industry Development. Journal of Development Evolution Management, 9(3), 1-10. https://jdem.qazvin.iau.ir/article_368.html [In Persian]
Meteorological Organization of Yazd Province (2020). Iranian Meteorological Organization. [In Persian]
Mjelde, J. W., Kim, H., Kim, T. K., & Lee, C. K. (2017). Estimating willingness to pay for the development of a peace park using CVM: The case of the Korean Demilitarized Zone. Geopolitics, 22(1), 151-175. https://doi.org.10.1080/14650045.2016.1210131
Moayedfar, R., Moarefi mohammadi, A., & Saeed Mahdavi, S. (2018). Estimating The Recreational Value of Najvan Park Based on Individual Travel Cost Method (ITCM). Urban Economics, 2(1), 51-66. https://doi.org.10.22108/ue.2017.79470.0 [In Persian]
Modberi, A., Mahdavi, A., & Amirnejad, H. (2018). Estimating the Outdoor Recreation Value of Ghaleh gol Forest Area of Lorestan Using Contingent Valuation Method. Journal of Wood and Forest Science and Technology, 25(1), 149-168. https://doi.org.10.22069/jwfst.2018.13132.1675 [In Persian]
Moradi, G., Operajuneghani, E., Soltani Bobakani, A., & Dehghan Benadkuki, F. (2021a). Estimating the Economic Value of Tourist Attractions Using Travel Cost Method (Case Study: Namir Garden, Yazd Province). Tourism Management Studies, 16(56), 309-339. https://doi.org.10.22054/tms.2021.61638.2563 [In Persian]
Moradi, G., Dehghan Benadkuki, F., & Operajuneghani, E. (2021b). The Effect of Green Space on Housing Prices Using Hedonic Pricing Method (Case Study: Yazd city, Iran). Journal of Environmental Studies, 47(4), 413-428. https://doi.org.10.22059/jes.2021.331811.1008237 [In Persian]
Moradi, G., Dehghan Benadkuki, F., Fayazi, M. N., & Operajuneghani, E. (2022). Estimating Recreational Value of Greenspace and Park Using Contingent Valuation Method (Case study: Baharan Park, Meybod city). Journal of Environmental Studies, 48(1), 35-53. https://doi.org.10.22059/jes.2022.334903.1008257 [In Persian]
Perni, Á., Barreiro-Hurlé, J., & Martínez-Paz, J. M. (2021). Contingent valuation estimates for environmental goods: Validity and reliability. Ecological Economics, 189, 107-144. https://doi.org.10.1016/j.ecolecon.2021.107144
Robert, R. (2017). The Contingent Valuation Method in assessing the value of sport’s stadium in developing nations. The case of Poland. (No. 80581). University Library of Munich, Germany.
Sedaghati, A., Pirbabaei, M. T., Noorian, F., & Beyti, H. (2021). Assessing Planned Urban Housing in the City of Tabriz from the Perspective of Residents. Geography and Environmental Planning, 32(3), 1-30. https://doi.org.10.22108/gep.2021.126233.1376 [In Persian]
Southon, G. E., Jorgensen, A., Dunnett, N., Hoyle, H., & Evans, K. L. (2017). Biodiversity perennial meadows have aesthetic value and increase residents’ perceptions of site quality in urban greenspace. Landscape Urban Planning, 158, 105-118. https://doi.org.10.1016/j.landurbplan.2016.08.003
Tonin, S. (2019). Estimating the benefits of restoration and preservation scenarios of marine biodiversity: An application of the contingent valuation method. Environmental Science & Policy, 100, 172-182. https://doi.org.10.1016/j.envsci.2019.07.004
Tourism Yearbook of Yazd Province (2019). Statistical Center of Iran. [In Persian]
Tuan, T. H., My, N. H. D., Anh, L. T. Q., & Toan, N. V. (2014). Using contingent valuation method to estimate the WTP for mangrove restoration under the context of climate change: A case study of Thi Nai lagoon, Quy Nhon city, Vietnam. Ocean and Coastal Management, 95(1), 198-212. https://doi.org.10.1016/j.ocecoaman.2014.04.008
Xia, B., Dong, S., Li, Z., Zhao, M., Sun, D., Zhang, W., & Li, Y. (2022). Eco-Efficiency and Its Drivers in Tourism Sectors with Respect to Carbon Emissions from the Supply Chain: An Integrated EEIO and DEA Approach. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(11), 6951. https://doi.org.10.3390/ijerph19116951
Xie, B. C., & Zhao, W. (2018). Willingness to pay for green electricity in Tianjin, China: Based on the contingent valuation method. Energy Policy, 114, 98-107. https://doi.org.10.1016/j.enpol.2017.11.067
Word Tourism Organization (UNWTO) (2022)
Zāhed Gharavi, M., Sādeghpour, F., & Mohammadi, M. (2022). Estimating the Community's Willingness to Pay for the Protection of the Caspian Sea Coast of Māzandarān Province (New Evidence of the Conditional Valuation Method). Geographical Studies of Coastal Areas Journal, 3(3), 85-100. https://doi.org.10.22124/gscaj.2022.21562.1145 [In Persian]
Zydroń, A., Szoszkiewicz, K., & Chwiałkowski, C. (2021). Valuing protected areas: Socioeconomic determinants of the willingness to pay for the National Park. Sustainability, 13(2), 765. https://doi.org.10.3390/su13020765