کلیدواژه‌ها = گردشگری
توسعهٔ مقصد گردشگری با تأکید بر شناسایی ابعاد اعتماد گردشگران با رویکرد ترکیبی

دوره 11، شماره 4، دی 1401، صفحه 277-288

10.22034/jtd.2021.299430.2413

سمیه اسماعیل زاده؛ نرگس دل افروز؛ علی قلی‌پور سلیمانی؛ نصرالله مولایی هشجین


پدیدۀ عشق به مقصد: بررسی سیستماتیک ادبیات و مسیرهای پژوهشی آینده

دوره 11، شماره 3، مهر 1401، صفحه 165-188

10.22034/jtd.2021.302790.2441

عباس فلاح نژاد؛ محمدعلی عبدالوند؛ کامبیز حیدرزاده هنزانی؛ محسن خون سیاوش


عوامل بازدارندۀ توسعۀ طبیعت‏‌گردی در آبشار آب سفید الیگودرز

دوره 11، شماره 3، مهر 1401، صفحه 245-260

10.22034/jtd.2021.300555.2422

مهدی سرلک؛ مهدی رحیمیان؛ سعید غلامرضایی


طراحی و پیاده‌سازی پایگاه اطلاعات مکانی و توصیفی گردشگری شهر تهران

دوره 11، شماره 3، مهر 1401، صفحه 333-350

10.22034/jtd.2021.284628.2334

سید حسن حسینی ساجدی؛ محمدرضا رضوانی؛ حسین منصوریان؛ احسان بابایی


رقابت‌پذیری گردشگری شهرهای ایران در پرتو مدیریت مقصد

دوره 11، شماره 2، تیر 1401، صفحه 79-98

10.22034/jtd.2021.274046.2278

حامد خان‌زاده؛ فرج اله رهنورد؛ ناصر بامداد؛ سیدمجتبی محمودزاده


طراحی الگوی تاب‌آوری در صنعت گردشگری براثر بیماری کووید 19

دوره 11، شماره 2، تیر 1401، صفحه 131-144

10.22034/jtd.2021.279504.2312

مریم غیاث آبادی فراهانی؛ پیمان غفاری اشتیانی؛ هومن شبابی؛ شهربانو قلی پور فریدونی


تأثیرات کرونایی بخش گردشگری در تقاضای اقتصاد کلان ایران

دوره 11، شماره 2، تیر 1401، صفحه 263-275

10.22034/jtd.2021.276641.2292

ارشک مسائلی؛ یزدان سیف؛ علیرضا رحیمی؛ علی پورعزیزی


نقش گردشگری مسئولانه در پایداری مقصد گردشگری در هتل‏‌ها و آژانس‏‌های مسافرتی

دوره 11، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 177-190

10.22034/jtd.2021.270914.2256

نسیم حسین زاده نصرتی؛ کریم اسگندری؛ حسین نازکتبار


نقش تبلیغات رسانه‌های نوین بصری در توسعة گردشگری باغ‌های قاجاری شیراز

دوره 11، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 225-241

10.22034/jtd.2021.266557.2230

ملیحه کریمی؛ اشکان رحمانی؛ سید محمد خلیل اثنی اعشری


نقش اصالت اقامتگاه‏‌های بوم‌‏گردی در توسعۀ اقتصاد فرهنگ

دوره 11، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 243-257

10.22034/jtd.2021.273365.2275

ریحانه شاه‌ولی؛ سوسن باستانی


عوامل تعیین‌کنندة موفقیت بازاریابی کششی در گردشگری غذا رهیافت فراترکیب

دوره 10، شماره 3، مهر 1400، صفحه 201-227

10.22034/jtd.2020.250202.2136

محمد غفاری؛ میثم شفیعی رودپشتی؛ ابوالفضل حاتمی ورزنه؛ وحید حیدرپوردعویسرائی؛ مهدی فرمانی


پیامدهای مشارکت مشتری به‌منظور خلق محصولات جدید در صنعت گردشگری

دوره 10، شماره 3، مهر 1400، صفحه 229-245

10.22034/jtd.2020.216347.1943

آرمان احمدی زاد؛ پرویز کفچه؛ احسان رستمی


طراحی چارچوب مشارکت عمومی ـ خصوصی در گردشگری برمبنای فراترکیب مطالعات پیشین

دوره 10، شماره 2، تیر 1400، صفحه 251-276

10.22034/jtd.2020.238477.2074

ندا زرندیان؛ محمدرضا فرزین؛ علی اصغر شالبافیان؛ اکبر پورفرج؛ سید مجتبی محمودزاده


مرور نظام‌مند روند جهانی پژوهش در حوزۀ هم‏آفرینی در گردشگری

دوره 10، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-16

10.22034/jtd.2020.224282.1999

فاطمه محمدی؛ حمید رضا یزدانی؛ مونا جامی پور؛ مرتضی سلطانی


ساخت و اعتباریابی مقیاس وفاداری به مقصد گردشگری

دوره 10، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 159-172

10.22034/jtd.2020.207179.1866

سیّد محمّد میرتقیان رودسری


شناسایی‌عوامل‌تأثیر‌‌گذارِ‌‌ شبکه‌های‌اجتماعی بر‌‌ برندینگ‌گردشگری‌ایر‌ان

دوره 10، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 337-362

10.22034/jtd.2021.272880.2269

طیبه امیرمستوفیان؛ محمدحسین ایمانی خوشخو؛ هادی خانیکی