نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آژانس‌های اینترنتی خدمات گردشگری ارائهٔ مدل برندسازی آژانس‌های اینترنتی خدمات گردشگری در شبکه‌های اجتماعی [دوره 12، شماره 2، 1402، صفحه 87-103]
 • آینده‌پژوهی تدوین سناریوهای توسعهٔ گردشگری با رویکرد آینده‌پژوهی (نمونهٔ موردی: شهرستان خرم‌آباد) [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 177-199]

ا

 • ارزیابی ارزیابی دروندادهای برنامهٔ درسی راهنمای گردشگری شاخهٔ کاردانش (مطالعهٔ موردی: هنرستان‌های شهر اصفهان) [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 107-126]
 • استان اردبیل شناسایی و الگوسازی عوامل مؤثر در جذب سرمایه‌گذار در صنعت گردشگری (مورد مطالعه: استان اردبیل) [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 261-276]
 • استان کرمان تبیین ساختاری - عملکردی تأثیر بازاریابی سبز در توسعهٔ گردشگری سلامت در استان کرمان [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 163-176]
 • استان گیلان طراحی مدل عوامل تأثیرگذار در تمایلات رفتاری گردشگران غذا در استان گیلان با استفاده از نظریهٔ داده‌بنیاد [دوره 12، شماره 2، 1402، صفحه 49-65]
 • استقرار نظام مدیریت ارتباط با مشتری استقرار موفق مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت گردشگری [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 219-232]
 • اسناد بالادستی بررسی تحلیلی سند راهبردی توسعهٔ گردشگری: تطبیق با اسناد بالادستی و دیدگاه‌های خبرگان [دوره 12، شماره 3، 1402، صفحه 77-98]
 • اصالت برند بررسی پیشران‌ها و ستاده‌های اصالت برند مقصد: مطالعهٔ ایران به‌منزلهٔ مقصد گردشگری [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 1-24]
 • اصالت برند مقصد اثر اصالت برند مقصد و همخوانی خودپنداره با برند بر وفاداری با توجه به نقش تعامل با برند (مورد مطالعه: شهر اصفهان) [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 247-260]
 • اصفهان پیشایندهای جذب گردشگران پزشکی در شهرک‌های سلامت اصفهان [دوره 12، شماره 2، 1402، صفحه 1-14]
 • اقامتگاه‌های بوم‌گردی ارائهٔ چهارچوب کیفیت خدمات اقامتگاه‌های بوم‌گردی استان چهارمحال و بختیاری [دوره 12، شماره 2، 1402، صفحه 15-33]
 • اقامتگاه‌های بوم‌گردی تبیین روند توسعهٔ اقامتگاه‌های بوم‌گردی در ایران با استفاده از تحلیل محتوا [دوره 12، شماره 2، 1402، صفحه 219-230]
 • اندیشهٔ رهبری گفتمان گردشگری در ایدئولوژی مقام معظم رهبری [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 143-161]
 • ایران شناسایی راهکارهای عملیاتی کاربرد فنّاوری بلاکچین در رونق گردشگری ایران [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 277-294]

ب

 • بازاریابی الکترونیک طراحی و اعتبارسنجی مدل بازاریابی الکترونیک در صنعت گردشگری (مورد مطالعه: استان یزد) [دوره 12، شماره 2، 1402، صفحه 67-85]
 • بازاریابی سبز تبیین ساختاری - عملکردی تأثیر بازاریابی سبز در توسعهٔ گردشگری سلامت در استان کرمان [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 163-176]
 • برند اثر اصالت برند مقصد و همخوانی خودپنداره با برند بر وفاداری با توجه به نقش تعامل با برند (مورد مطالعه: شهر اصفهان) [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 247-260]
 • برند واکاوی نقش سرمایه‌های فکری بر مزیت رقابتی برند با نقش میانجی نوآوری و ارزش برند (موردمطالعه: مدیران بازاریابی بخش مهمان‌نوازی و هتل‌داری) [دوره 12، شماره 2، 1402، صفحه 141-163]
 • برندسازی خدمات آنلاین ارائهٔ مدل برندسازی آژانس‌های اینترنتی خدمات گردشگری در شبکه‌های اجتماعی [دوره 12، شماره 2، 1402، صفحه 87-103]
 • بلاکچین شناسایی راهکارهای عملیاتی کاربرد فنّاوری بلاکچین در رونق گردشگری ایران [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 277-294]
 • بوم گردشگری پهنه‌بندی حفاظتی ـ گردشگری و برآورد ظرفیت برد بوم گردشگری منطقۀحفاظت‌شدۀ جنگلی هلن، استان چهارمحال و بختیاری [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 43-58]
 • بوم‌گردی ارائهٔ چهارچوب کیفیت خدمات اقامتگاه‌های بوم‌گردی استان چهارمحال و بختیاری [دوره 12، شماره 2، 1402، صفحه 15-33]

پ

 • پایداری تعیین مؤلفه‌های الگوی توسعۀ پایدار گردشگری کوهستان در ایران [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 91-106]
 • پذیرش فنّاوری بررسی تأثیر عوامل مؤثر در پذیرش فنّاوری کلان‌داده در صنعت گردشگری با استفاده از چهارچوب پذیرش فنّاوری TOE (مطالعهٔ موردی: مشاغل صنعت گردشگری شیراز) [دوره 12، شماره 2، 1402، صفحه 183-202]
 • پزشکی بررسی تأثیر توسعهٔ گردشگری پزشکی در عصر اپیدمی کووید-۱۹ در بازدید مجدد مقصد گردشگری با استفاده از رویکرد آمیخته (کیفی - کمّی) [دوره 12، شماره 2، 1402، صفحه 203-218]

ت

 • تأثیرات واکاوی تأثیر مراکز اقامتی فاقد مجوز (مافام) در کسب‌وکار هتل‌داری شهر اصفهان با استفاده از نظریهٔ داده‌بنیاد [دوره 12، شماره 2، 1402، صفحه 231-254]
 • تئوری داده‌بنیاد استقرار موفق مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت گردشگری [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 219-232]
 • تاب‌آوری تحلیل ابعاد روان‌شناختی مؤثر در موفقیت کارآفرینان گردشگری با تأکید بر مؤلفه‌های خوش‌بینی و تاب‌آوری (مطالعهٔ موردی: استان مازندران) [دوره 12، شماره 2، 1402، صفحه 35-48]
 • تبلیغات دهان‌به‌دهان کیفیت مقصد گردشگری، هویت‌یابی برند مقصد و نیت‌های رفتاری گردشگر: رویکرد روش پژوهش آمیخته [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 25-42]
 • تبلیغ دهان‌به‌دهان بررسی تأثیر توسعهٔ گردشگری پزشکی در عصر اپیدمی کووید-۱۹ در بازدید مجدد مقصد گردشگری با استفاده از رویکرد آمیخته (کیفی - کمّی) [دوره 12، شماره 2، 1402، صفحه 203-218]
 • تجربهٔ برند بررسی پیشران‌ها و ستاده‌های اصالت برند مقصد: مطالعهٔ ایران به‌منزلهٔ مقصد گردشگری [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 1-24]
 • تجربهٔ گردشگری بررسی تأثیر توسعهٔ گردشگری پزشکی در عصر اپیدمی کووید-۱۹ در بازدید مجدد مقصد گردشگری با استفاده از رویکرد آمیخته (کیفی - کمّی) [دوره 12، شماره 2، 1402، صفحه 203-218]
 • تجربهٔ مشتری بررسی تأثیر تجربهٔ‌ حسی، عاطفی، رفتاری و ذهنی برنیات رفتاری مشتریان در صنعت گردشگری در شهر تهران [دوره 12، شماره 3، 1402، صفحه 59-76]
 • تحقیق آمیخته طراحی و اعتبارسنجی مدل بازاریابی الکترونیک در صنعت گردشگری (مورد مطالعه: استان یزد) [دوره 12، شماره 2، 1402، صفحه 67-85]
 • تحلیل ساختاری تبیین ساختاری - عملکردی تأثیر بازاریابی سبز در توسعهٔ گردشگری سلامت در استان کرمان [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 163-176]
 • تحلیل محتوا بررسی تحلیلی سند راهبردی توسعهٔ گردشگری: تطبیق با اسناد بالادستی و دیدگاه‌های خبرگان [دوره 12، شماره 3، 1402، صفحه 77-98]
 • تصویر ذهنی گردشگران تحلیل تصویر ذهنی گردشگران با تأکید بر گردشگری خلاق (موردمطالعه: منطقۀ 12 تهران) [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 325-343]
 • تصویر ذهنی هتل واکاوی واکنش‌های رفتاری مهمانان به مدیریت بهداشت هتل در دوران شیوع کووید-19 [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 127-141]
 • تعامل الگوی تعامل پایدار سیاست و میراث فرهنگی در توسعهٔ گردشگری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 2، 1402، صفحه 121-140]
 • تعامل رفتاری بررسی تأثیر تجربهٔ‌ حسی، عاطفی، رفتاری و ذهنی برنیات رفتاری مشتریان در صنعت گردشگری در شهر تهران [دوره 12، شماره 3، 1402، صفحه 59-76]
 • تعامل شناختی بررسی تأثیر تجربهٔ‌ حسی، عاطفی، رفتاری و ذهنی برنیات رفتاری مشتریان در صنعت گردشگری در شهر تهران [دوره 12، شماره 3، 1402، صفحه 59-76]
 • تعامل عاطفی بررسی تأثیر تجربهٔ‌ حسی، عاطفی، رفتاری و ذهنی برنیات رفتاری مشتریان در صنعت گردشگری در شهر تهران [دوره 12، شماره 3، 1402، صفحه 59-76]
 • تقاضای گردشگری بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری پزشکی خارجی در کلان‌شهر اهواز [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 201-218]
 • تمایلات ‌رفتاری طراحی مدل عوامل تأثیرگذار در تمایلات رفتاری گردشگران غذا در استان گیلان با استفاده از نظریهٔ داده‌بنیاد [دوره 12، شماره 2، 1402، صفحه 49-65]
 • توان مدیریتی پهنه‌بندی حفاظتی ـ گردشگری و برآورد ظرفیت برد بوم گردشگری منطقۀحفاظت‌شدۀ جنگلی هلن، استان چهارمحال و بختیاری [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 43-58]
 • توسعه الگوی تعامل پایدار سیاست و میراث فرهنگی در توسعهٔ گردشگری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 2، 1402، صفحه 121-140]
 • توسعهٔ گردشگری تدوین سناریوهای توسعهٔ گردشگری با رویکرد آینده‌پژوهی (نمونهٔ موردی: شهرستان خرم‌آباد) [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 177-199]
 • توسعهٔ گردشگری چالش‌های توسعهٔ گردشگری روستایی با رویکرد نگاشت‌شناختی فازی (موردمطالعه: روستاهای هدف گردشگری شهرستان لنده) [دوره 12، شماره 2، 1402، صفحه 165-182]
 • توسعۀ پایدار تعیین مؤلفه‌های الگوی توسعۀ پایدار گردشگری کوهستان در ایران [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 91-106]
 • توسعۀ گردشگری سلامت ارائۀ الگویی شناختی از فراترکیب عوامل مؤثر در حمایت ساکنان از توسعۀ پایدار گردشگری سلامت (مورد مطالعه: شهرک سلامت اصفهان) [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 73-90]

ج

 • جامعهٔ محلی تبیین روند توسعهٔ اقامتگاه‌های بوم‌گردی در ایران با استفاده از تحلیل محتوا [دوره 12، شماره 2، 1402، صفحه 219-230]
 • جامعۀ میزبان ارائۀ الگویی شناختی از فراترکیب عوامل مؤثر در حمایت ساکنان از توسعۀ پایدار گردشگری سلامت (مورد مطالعه: شهرک سلامت اصفهان) [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 73-90]
 • جذابیت تعیین مؤلفه‌های الگوی توسعۀ پایدار گردشگری کوهستان در ایران [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 91-106]

چ

 • چهارچوب TOE بررسی تأثیر عوامل مؤثر در پذیرش فنّاوری کلان‌داده در صنعت گردشگری با استفاده از چهارچوب پذیرش فنّاوری TOE (مطالعهٔ موردی: مشاغل صنعت گردشگری شیراز) [دوره 12، شماره 2، 1402، صفحه 183-202]

ح

 • حکمرانی گردشگری حکمرانی مقصد گردشگری با رویکردی کارآفرینانه [دوره 12، شماره 3، 1402، صفحه 43-58]
 • حکمرانی مقصد گردشگری حکمرانی مقصد گردشگری با رویکردی کارآفرینانه [دوره 12، شماره 3، 1402، صفحه 43-58]

خ

 • خودتجانسی برند بررسی پیشران‌ها و ستاده‌های اصالت برند مقصد: مطالعهٔ ایران به‌منزلهٔ مقصد گردشگری [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 1-24]
 • خوش‌بینی تحلیل ابعاد روان‌شناختی مؤثر در موفقیت کارآفرینان گردشگری با تأکید بر مؤلفه‌های خوش‌بینی و تاب‌آوری (مطالعهٔ موردی: استان مازندران) [دوره 12، شماره 2، 1402، صفحه 35-48]

د

 • درگیری برند بررسی پیشران‌ها و ستاده‌های اصالت برند مقصد: مطالعهٔ ایران به‌منزلهٔ مقصد گردشگری [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 1-24]
 • درونداد ارزیابی دروندادهای برنامهٔ درسی راهنمای گردشگری شاخهٔ کاردانش (مطالعهٔ موردی: هنرستان‌های شهر اصفهان) [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 107-126]
 • دوسوتوانی در گردشگری طراحی مدل دوسوتوانی سازمانی در سازمان‌های علمی و فنّاورانهٔ فعال حوزهٔ گردشگری با توجه به تجاری‌سازی (موردمطالعه: جهاددانشگاهی) [دوره 12، شماره 2، 1402، صفحه 105-120]
 • دوسوتوانی سازمانی طراحی مدل دوسوتوانی سازمانی در سازمان‌های علمی و فنّاورانهٔ فعال حوزهٔ گردشگری با توجه به تجاری‌سازی (موردمطالعه: جهاددانشگاهی) [دوره 12، شماره 2، 1402، صفحه 105-120]

ر

 • رشتهٔ راهنمای گردشگری ارزیابی دروندادهای برنامهٔ درسی راهنمای گردشگری شاخهٔ کاردانش (مطالعهٔ موردی: هنرستان‌های شهر اصفهان) [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 107-126]
 • رضایت گردشگر کیفیت مقصد گردشگری، هویت‌یابی برند مقصد و نیت‌های رفتاری گردشگر: رویکرد روش پژوهش آمیخته [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 25-42]
 • رفتار گردشگران طراحی و اعتبارسنجی مدل بازاریابی الکترونیک در صنعت گردشگری (مورد مطالعه: استان یزد) [دوره 12، شماره 2، 1402، صفحه 67-85]
 • رمزارز شناسایی راهکارهای عملیاتی کاربرد فنّاوری بلاکچین در رونق گردشگری ایران [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 277-294]
 • روند توسعه تبیین روند توسعهٔ اقامتگاه‌های بوم‌گردی در ایران با استفاده از تحلیل محتوا [دوره 12، شماره 2، 1402، صفحه 219-230]
 • رویکرد برنامهٔ درسی پیامدمحور ارزیابی دروندادهای برنامهٔ درسی راهنمای گردشگری شاخهٔ کاردانش (مطالعهٔ موردی: هنرستان‌های شهر اصفهان) [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 107-126]
 • رویکرد کارآفرینانه حکمرانی مقصد گردشگری با رویکردی کارآفرینانه [دوره 12، شماره 3، 1402، صفحه 43-58]

ز

 • زیرساخت تعیین مؤلفه‌های الگوی توسعۀ پایدار گردشگری کوهستان در ایران [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 91-106]
 • زیرساخت‌های اقامتی تبیین روند توسعهٔ اقامتگاه‌های بوم‌گردی در ایران با استفاده از تحلیل محتوا [دوره 12، شماره 2، 1402، صفحه 219-230]
 • زیرساخت‌های فنّاوری اطلاعات تأثیر مؤلفه‌های اقتصاد دانش‌بنیان در توسعهٔ صنعت گردشگری در کشورهای منتخب [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 59-72]
 • زیرساخت‌های گردشگری پهنه‌بندی حفاظتی ـ گردشگری و برآورد ظرفیت برد بوم گردشگری منطقۀحفاظت‌شدۀ جنگلی هلن، استان چهارمحال و بختیاری [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 43-58]

س

 • سازمان‌های علمی و فنّاورانهٔ گردشگری طراحی مدل دوسوتوانی سازمانی در سازمان‌های علمی و فنّاورانهٔ فعال حوزهٔ گردشگری با توجه به تجاری‌سازی (موردمطالعه: جهاددانشگاهی) [دوره 12، شماره 2، 1402، صفحه 105-120]
 • سرمایهٔ فکری واکاوی نقش سرمایه‌های فکری بر مزیت رقابتی برند با نقش میانجی نوآوری و ارزش برند (موردمطالعه: مدیران بازاریابی بخش مهمان‌نوازی و هتل‌داری) [دوره 12، شماره 2، 1402، صفحه 141-163]
 • سرمایه‌گذاری شناسایی و الگوسازی عوامل مؤثر در جذب سرمایه‌گذار در صنعت گردشگری (مورد مطالعه: استان اردبیل) [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 261-276]
 • سرمایه‌گذاری در گردشگری شناسایی و الگوسازی عوامل مؤثر در جذب سرمایه‌گذار در صنعت گردشگری (مورد مطالعه: استان اردبیل) [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 261-276]
 • سناریونویسی تدوین سناریوهای توسعهٔ گردشگری با رویکرد آینده‌پژوهی (نمونهٔ موردی: شهرستان خرم‌آباد) [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 177-199]
 • سند راهبردی توسعهٔ گردشگری بررسی تحلیلی سند راهبردی توسعهٔ گردشگری: تطبیق با اسناد بالادستی و دیدگاه‌های خبرگان [دوره 12، شماره 3، 1402، صفحه 77-98]
 • سیاست الگوی تعامل پایدار سیاست و میراث فرهنگی در توسعهٔ گردشگری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 2، 1402، صفحه 121-140]
 • سیاست‌گذاری گفتمان گردشگری در ایدئولوژی مقام معظم رهبری [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 143-161]

ش

 • شبکه‏ های اجتماعی ارائهٔ مدل برندسازی آژانس‌های اینترنتی خدمات گردشگری در شبکه‌های اجتماعی [دوره 12، شماره 2، 1402، صفحه 87-103]
 • شهر خلاق تحلیل تصویر ذهنی گردشگران با تأکید بر گردشگری خلاق (موردمطالعه: منطقۀ 12 تهران) [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 325-343]
 • شهرستان خرم‌آباد تدوین سناریوهای توسعهٔ گردشگری با رویکرد آینده‌پژوهی (نمونهٔ موردی: شهرستان خرم‌آباد) [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 177-199]
 • شهرک سلامت پیشایندهای جذب گردشگران پزشکی در شهرک‌های سلامت اصفهان [دوره 12، شماره 2، 1402، صفحه 1-14]
 • شهرک سلامت اصفهان ارائۀ الگویی شناختی از فراترکیب عوامل مؤثر در حمایت ساکنان از توسعۀ پایدار گردشگری سلامت (مورد مطالعه: شهرک سلامت اصفهان) [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 73-90]

ص

 • صنعت گردشگری طراحی و اعتبارسنجی مدل بازاریابی الکترونیک در صنعت گردشگری (مورد مطالعه: استان یزد) [دوره 12، شماره 2، 1402، صفحه 67-85]
 • صنعت گردشگری استقرار موفق مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت گردشگری [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 219-232]
 • صنعت گردشگری بررسی تأثیر تجربهٔ‌ حسی، عاطفی، رفتاری و ذهنی برنیات رفتاری مشتریان در صنعت گردشگری در شهر تهران [دوره 12، شماره 3، 1402، صفحه 59-76]
 • صنعت هتل‌داری واکاوی واکنش‌های رفتاری مهمانان به مدیریت بهداشت هتل در دوران شیوع کووید-19 [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 127-141]

ع

 • عشق برند بررسی پیشران‌ها و ستاده‌های اصالت برند مقصد: مطالعهٔ ایران به‌منزلهٔ مقصد گردشگری [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 1-24]

ف

 • فنّاوری شناسایی ابعاد تأثیرگذاری فنّاوری واقعیت افزوده در گردشگری و موزه با تأکید بر رویکرد «گردشگر به‌مثابهٔ یادگیرنده» [دوره 12، شماره 3، 1402، صفحه 23-42]

ق

 • قصد بازدید مجدد کیفیت مقصد گردشگری، هویت‌یابی برند مقصد و نیت‌های رفتاری گردشگر: رویکرد روش پژوهش آمیخته [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 25-42]

ک

 • کارآفرینی تحلیل ابعاد روان‌شناختی مؤثر در موفقیت کارآفرینان گردشگری با تأکید بر مؤلفه‌های خوش‌بینی و تاب‌آوری (مطالعهٔ موردی: استان مازندران) [دوره 12، شماره 2، 1402، صفحه 35-48]
 • کارکنان بررسی تأثیر توسعهٔ گردشگری پزشکی در عصر اپیدمی کووید-۱۹ در بازدید مجدد مقصد گردشگری با استفاده از رویکرد آمیخته (کیفی - کمّی) [دوره 12، شماره 2، 1402، صفحه 203-218]
 • کسب‌وکار واکاوی تأثیر مراکز اقامتی فاقد مجوز (مافام) در کسب‌وکار هتل‌داری شهر اصفهان با استفاده از نظریهٔ داده‌بنیاد [دوره 12، شماره 2، 1402، صفحه 231-254]
 • کلان‌داده بررسی تأثیر عوامل مؤثر در پذیرش فنّاوری کلان‌داده در صنعت گردشگری با استفاده از چهارچوب پذیرش فنّاوری TOE (مطالعهٔ موردی: مشاغل صنعت گردشگری شیراز) [دوره 12، شماره 2، 1402، صفحه 183-202]
 • کلان‌شهر اهواز بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری پزشکی خارجی در کلان‌شهر اهواز [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 201-218]
 • کووید-19 واکاوی واکنش‌های رفتاری مهمانان به مدیریت بهداشت هتل در دوران شیوع کووید-19 [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 127-141]
 • کیفیت برند مقصد کیفیت مقصد گردشگری، هویت‌یابی برند مقصد و نیت‌های رفتاری گردشگر: رویکرد روش پژوهش آمیخته [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 25-42]
 • کیفیت خدمات ارائهٔ چهارچوب کیفیت خدمات اقامتگاه‌های بوم‌گردی استان چهارمحال و بختیاری [دوره 12، شماره 2، 1402، صفحه 15-33]

گ

 • گردشگران خارجی بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری پزشکی خارجی در کلان‌شهر اهواز [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 201-218]
 • گردشگری اثر اصالت برند مقصد و همخوانی خودپنداره با برند بر وفاداری با توجه به نقش تعامل با برند (مورد مطالعه: شهر اصفهان) [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 247-260]
 • گردشگری تبیین ساختاری - عملکردی تأثیر بازاریابی سبز در توسعهٔ گردشگری سلامت در استان کرمان [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 163-176]
 • گردشگری تأثیر مؤلفه‌های اقتصاد دانش‌بنیان در توسعهٔ صنعت گردشگری در کشورهای منتخب [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 59-72]
 • گردشگری طراحی مدل عوامل تأثیرگذار در تمایلات رفتاری گردشگران غذا در استان گیلان با استفاده از نظریهٔ داده‌بنیاد [دوره 12، شماره 2، 1402، صفحه 49-65]
 • گردشگری شناسایی و الگوسازی عوامل مؤثر در جذب سرمایه‌گذار در صنعت گردشگری (مورد مطالعه: استان اردبیل) [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 261-276]
 • گردشگری شناسایی راهکارهای عملیاتی کاربرد فنّاوری بلاکچین در رونق گردشگری ایران [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 277-294]
 • گردشگری پیشایندهای جذب گردشگران پزشکی در شهرک‌های سلامت اصفهان [دوره 12، شماره 2، 1402، صفحه 1-14]
 • گردشگری تدوین سناریوهای توسعهٔ گردشگری با رویکرد آینده‌پژوهی (نمونهٔ موردی: شهرستان خرم‌آباد) [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 177-199]
 • گردشگری ارائهٔ چهارچوب کیفیت خدمات اقامتگاه‌های بوم‌گردی استان چهارمحال و بختیاری [دوره 12، شماره 2، 1402، صفحه 15-33]
 • گردشگری شناسایی ابعاد تأثیرگذاری فنّاوری واقعیت افزوده در گردشگری و موزه با تأکید بر رویکرد «گردشگر به‌مثابهٔ یادگیرنده» [دوره 12، شماره 3، 1402، صفحه 23-42]
 • گردشگری تحلیل ابعاد روان‌شناختی مؤثر در موفقیت کارآفرینان گردشگری با تأکید بر مؤلفه‌های خوش‌بینی و تاب‌آوری (مطالعهٔ موردی: استان مازندران) [دوره 12، شماره 2، 1402، صفحه 35-48]
 • گردشگری پزشکی بررسی تأثیر توسعهٔ گردشگری پزشکی در عصر اپیدمی کووید-۱۹ در بازدید مجدد مقصد گردشگری با استفاده از رویکرد آمیخته (کیفی - کمّی) [دوره 12، شماره 2، 1402، صفحه 203-218]
 • گردشگری پزشکی بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری پزشکی خارجی در کلان‌شهر اهواز [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 201-218]
 • گردشگری پزشکی پیشایندهای جذب گردشگران پزشکی در شهرک‌های سلامت اصفهان [دوره 12، شماره 2، 1402، صفحه 1-14]
 • گردشگری جمهوری اسلامی ایران بررسی تحلیلی سند راهبردی توسعهٔ گردشگری: تطبیق با اسناد بالادستی و دیدگاه‌های خبرگان [دوره 12، شماره 3، 1402، صفحه 77-98]
 • گردشگری خلاق تحلیل تصویر ذهنی گردشگران با تأکید بر گردشگری خلاق (موردمطالعه: منطقۀ 12 تهران) [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 325-343]
 • گردشگری روستایی چالش‌های توسعهٔ گردشگری روستایی با رویکرد نگاشت‌شناختی فازی (موردمطالعه: روستاهای هدف گردشگری شهرستان لنده) [دوره 12، شماره 2، 1402، صفحه 165-182]
 • گردشگری سلامت تبیین ساختاری - عملکردی تأثیر بازاریابی سبز در توسعهٔ گردشگری سلامت در استان کرمان [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 163-176]
 • گردشگری غذا طراحی مدل عوامل تأثیرگذار در تمایلات رفتاری گردشگران غذا در استان گیلان با استفاده از نظریهٔ داده‌بنیاد [دوره 12، شماره 2، 1402، صفحه 49-65]
 • گردشگری فرهنگی الگوی تعامل پایدار سیاست و میراث فرهنگی در توسعهٔ گردشگری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 2، 1402، صفحه 121-140]
 • گردشگری کوهستان تعیین مؤلفه‌های الگوی توسعۀ پایدار گردشگری کوهستان در ایران [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 91-106]
 • گردشگری هوشمند بررسی تأثیر عوامل مؤثر در پذیرش فنّاوری کلان‌داده در صنعت گردشگری با استفاده از چهارچوب پذیرش فنّاوری TOE (مطالعهٔ موردی: مشاغل صنعت گردشگری شیراز) [دوره 12، شماره 2، 1402، صفحه 183-202]
 • گفتمان گردشگری گفتمان گردشگری در ایدئولوژی مقام معظم رهبری [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 143-161]

م

 • مازندران تحلیل ابعاد روان‌شناختی مؤثر در موفقیت کارآفرینان گردشگری با تأکید بر مؤلفه‌های خوش‌بینی و تاب‌آوری (مطالعهٔ موردی: استان مازندران) [دوره 12، شماره 2، 1402، صفحه 35-48]
 • محدودیت‌های بوم‌شناختی پهنه‌بندی حفاظتی ـ گردشگری و برآورد ظرفیت برد بوم گردشگری منطقۀحفاظت‌شدۀ جنگلی هلن، استان چهارمحال و بختیاری [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 43-58]
 • مدیریت ارتباط با مشتری استقرار موفق مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت گردشگری [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 219-232]
 • مدیریت بهداشت واکاوی واکنش‌های رفتاری مهمانان به مدیریت بهداشت هتل در دوران شیوع کووید-19 [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 127-141]
 • مراکز اقامتی فاقد مجوز واکاوی تأثیر مراکز اقامتی فاقد مجوز (مافام) در کسب‌وکار هتل‌داری شهر اصفهان با استفاده از نظریهٔ داده‌بنیاد [دوره 12، شماره 2، 1402، صفحه 231-254]
 • مردم محلی ارائۀ الگویی شناختی از فراترکیب عوامل مؤثر در حمایت ساکنان از توسعۀ پایدار گردشگری سلامت (مورد مطالعه: شهرک سلامت اصفهان) [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 73-90]
 • مزیت رقابتی واکاوی نقش سرمایه‌های فکری بر مزیت رقابتی برند با نقش میانجی نوآوری و ارزش برند (موردمطالعه: مدیران بازاریابی بخش مهمان‌نوازی و هتل‌داری) [دوره 12، شماره 2، 1402، صفحه 141-163]
 • معماری الگوی شایستگی واکاوی الگوی معماری شایستگی کار کنان در صنعت گردشگری [دوره 12، شماره 3، 1402، صفحه 1-22]
 • مفهوم شایستگی واکاوی الگوی معماری شایستگی کار کنان در صنعت گردشگری [دوره 12، شماره 3، 1402، صفحه 1-22]
 • مقام معظم رهبری گفتمان گردشگری در ایدئولوژی مقام معظم رهبری [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 143-161]
 • مقصد گردشگری حکمرانی مقصد گردشگری با رویکردی کارآفرینانه [دوره 12، شماره 3، 1402، صفحه 43-58]
 • مناطق حفاظتشده پهنه‌بندی حفاظتی ـ گردشگری و برآورد ظرفیت برد بوم گردشگری منطقۀحفاظت‌شدۀ جنگلی هلن، استان چهارمحال و بختیاری [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 43-58]
 • منطقۀ 12 تهران تحلیل تصویر ذهنی گردشگران با تأکید بر گردشگری خلاق (موردمطالعه: منطقۀ 12 تهران) [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 325-343]
 • مهارت‌های ضروری صنعت گردشگری واکاوی الگوی معماری شایستگی کار کنان در صنعت گردشگری [دوره 12، شماره 3، 1402، صفحه 1-22]
 • میراث برند بررسی پیشران‌ها و ستاده‌های اصالت برند مقصد: مطالعهٔ ایران به‌منزلهٔ مقصد گردشگری [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 1-24]
 • میراث فرهنگی الگوی تعامل پایدار سیاست و میراث فرهنگی در توسعهٔ گردشگری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 2، 1402، صفحه 121-140]
 • میراث فرهنگی شناسایی ابعاد تأثیرگذاری فنّاوری واقعیت افزوده در گردشگری و موزه با تأکید بر رویکرد «گردشگر به‌مثابهٔ یادگیرنده» [دوره 12، شماره 3، 1402، صفحه 23-42]
 • میهمان‌نوازی ارائۀ الگویی شناختی از فراترکیب عوامل مؤثر در حمایت ساکنان از توسعۀ پایدار گردشگری سلامت (مورد مطالعه: شهرک سلامت اصفهان) [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 73-90]

ن

 • نظام گردشگری تبیین روند توسعهٔ اقامتگاه‌های بوم‌گردی در ایران با استفاده از تحلیل محتوا [دوره 12، شماره 2، 1402، صفحه 219-230]
 • نظریه‌پردازی داده‌بنیاد طراحی مدل دوسوتوانی سازمانی در سازمان‌های علمی و فنّاورانهٔ فعال حوزهٔ گردشگری با توجه به تجاری‌سازی (موردمطالعه: جهاددانشگاهی) [دوره 12، شماره 2، 1402، صفحه 105-120]
 • نظریهٔ داده‌‌بنیاد طراحی مدل عوامل تأثیرگذار در تمایلات رفتاری گردشگران غذا در استان گیلان با استفاده از نظریهٔ داده‌بنیاد [دوره 12، شماره 2، 1402، صفحه 49-65]
 • نظریهٔ داده‌بنیاد واکاوی تأثیر مراکز اقامتی فاقد مجوز (مافام) در کسب‌وکار هتل‌داری شهر اصفهان با استفاده از نظریهٔ داده‌بنیاد [دوره 12، شماره 2، 1402، صفحه 231-254]
 • نظریهٔ داده‏ بنیاد ارائهٔ مدل برندسازی آژانس‌های اینترنتی خدمات گردشگری در شبکه‌های اجتماعی [دوره 12، شماره 2، 1402، صفحه 87-103]
 • نظریهٔ داده‌بنیاد کلاسیک گفتمان گردشگری در ایدئولوژی مقام معظم رهبری [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 143-161]
 • نظریۀداده‌بنیاد شناسایی و الگوسازی عوامل مؤثر در جذب سرمایه‌گذار در صنعت گردشگری (مورد مطالعه: استان اردبیل) [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 261-276]
 • نگاشت‌شناختی فازی چالش‌های توسعهٔ گردشگری روستایی با رویکرد نگاشت‌شناختی فازی (موردمطالعه: روستاهای هدف گردشگری شهرستان لنده) [دوره 12، شماره 2، 1402، صفحه 165-182]
 • نوآوری و ارزش واکاوی نقش سرمایه‌های فکری بر مزیت رقابتی برند با نقش میانجی نوآوری و ارزش برند (موردمطالعه: مدیران بازاریابی بخش مهمان‌نوازی و هتل‌داری) [دوره 12، شماره 2، 1402، صفحه 141-163]
 • نیات رفتاری مشتری بررسی تأثیر تجربهٔ‌ حسی، عاطفی، رفتاری و ذهنی برنیات رفتاری مشتریان در صنعت گردشگری در شهر تهران [دوره 12، شماره 3، 1402، صفحه 59-76]
 • نیت‌های رفتاری کیفیت مقصد گردشگری، هویت‌یابی برند مقصد و نیت‌های رفتاری گردشگر: رویکرد روش پژوهش آمیخته [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 25-42]

و

 • واقعیت افزوده شناسایی ابعاد تأثیرگذاری فنّاوری واقعیت افزوده در گردشگری و موزه با تأکید بر رویکرد «گردشگر به‌مثابهٔ یادگیرنده» [دوره 12، شماره 3، 1402، صفحه 23-42]
 • واکاوی واکاوی تأثیر مراکز اقامتی فاقد مجوز (مافام) در کسب‌وکار هتل‌داری شهر اصفهان با استفاده از نظریهٔ داده‌بنیاد [دوره 12، شماره 2، 1402، صفحه 231-254]
 • واکنش‌های رفتاری مهمانان واکاوی واکنش‌های رفتاری مهمانان به مدیریت بهداشت هتل در دوران شیوع کووید-19 [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 127-141]
 • وفاداری اثر اصالت برند مقصد و همخوانی خودپنداره با برند بر وفاداری با توجه به نقش تعامل با برند (مورد مطالعه: شهر اصفهان) [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 247-260]

ه

 • هتل‌داری واکاوی تأثیر مراکز اقامتی فاقد مجوز (مافام) در کسب‌وکار هتل‌داری شهر اصفهان با استفاده از نظریهٔ داده‌بنیاد [دوره 12، شماره 2، 1402، صفحه 231-254]
 • هویت‌یابی برند مقصد کیفیت مقصد گردشگری، هویت‌یابی برند مقصد و نیت‌های رفتاری گردشگر: رویکرد روش پژوهش آمیخته [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 25-42]

ی

 • یادگیری شناسایی ابعاد تأثیرگذاری فنّاوری واقعیت افزوده در گردشگری و موزه با تأکید بر رویکرد «گردشگر به‌مثابهٔ یادگیرنده» [دوره 12، شماره 3، 1402، صفحه 23-42]