دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. طراحی و تدوین مدل عشق به برند مقصد در صنعت گردشگری کشور (مورد مطالعه: استان گیلان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1399

فرشید نمامیان؛ محمدحسین رحمتی


2. نگاشت معنایی تصویر ذهنی گردشگران شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1399

مهدی باصولی؛ میر محمد اسعدی؛ یاسمین برومندزاد؛ لیلا اویسی؛ محمد امیر اویسی


3. تحلیل و اولویت بندی ابعاد موثر بر ادراک گردشگران رویداد بزرگداشت فردوسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1399

فرزانه خوشه بست؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ منوچهر جهانیان؛ مجتبی جاودان


4. طراحی الگوی ارزیابی توانمندی تکنولوژیک در صنعت هتلداری مطالعه موردی: هتل های زنجیره ای پارسیان تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مهر 1399

محمد مسعود مجیدی فر؛ شمس السادات زاهدی؛ عزیزاله جعفری؛ سید سعید هاشمی


5. ارزیابی عملکرد انجمن گردشگری ورزشی به روش کارت امتیازی متوازن (BSC)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1399

مهدی کروبی


6. تحلیل فضایی جاذبه های گردشگری غذا مطالعه موردی استان مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1399

ابوطالب قاسمی وسمه جانی؛ اصغر طهماسبی؛ یوسف فیروزیان اصل


7. ارایه الگوی بازاریابی گردشگری در تهران با رویکرد پژوهش آمیخته و اعتباریابی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1399

عباس اسدی؛ کامبیز حیدرزاده؛ محسن خون سیاوش؛ منصوره علیقلی


8. محصول گردشگری پزشکی مبتنی بر بسترهای الکترونیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1399

راحله ملکی؛ حمید ضرغام بروجنی؛ محمدرضا تقوا؛ سید مجتبی محمودزاده


9. اثر تجربه گردشگری بر فرآیند تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران (مطالعه موردی امتیازدهی به شاخص‌های طرح‌ها توسط سرمایه‌گذاران حوزه کارآفرینی در ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1399

سیاوش صمیمی؛ علی حسنی؛ سید جلال موسوی بازرگان؛ سید محمد موسی مطلبی


10. آسیب شناسی نظام آموزش های کوتاه مدت گردشگری ایران از رویکرد ذی نفعان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1399

جعفر باپیری؛ زاهد شفیعی؛ نسیم محمدیان محمودجیق؛ امین سلطانی هوراند؛ ترانه حاجی احمدی فرمهینی


11. شناسایی و اولویت ‏بندی جاذبه ‏های موسیقیایی مؤثر در توسعه گردشگری کودک (مطالعه موردی: شهر خلاق سنندج)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1399

مهرنوش بسته نگار؛ رضوان قمری


12. تعیین کننده ها و راهبردهای توسعة گردشگری پزشکی با رویکرد یکپارچه سازی خدمات نمونه موردی استان های مرزی منطقه سه سلامت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1399

سیده سمیه حسینی؛ مسعود تقوایی


13. الگوی گردشگری خلاق مبتنی بر رویکرد بازآفرینی فرهنگ مبنا با تاکید بر ایده شهرخلاق مطالعه موردی: بافت تاریخی شهرخلاق سنندج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1399

سعید اردلان؛ کرامت الله زیاری؛ نوید سعیدی رضوانی؛ کیومرث حبیبی


14. تعیین میزان اهمیت الزامات فنی توسعه کارافزارهای گردشگری با استفاده از روش های گسترش عملکرد کیفیت و نقشه شناختی فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1400

مرتضی همتی آسیابرکی؛ سلمان نظری شیرکوهی؛ علی آقابزرگی


15. شاخص سازی گردشگری خلاق شهری با رویکرد ایرانی اسلامی (مورد مطالعه شهر اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1400

مریم مصاحبی پور فرد؛ احمد خادم الحسینی؛ حمید صابری؛ رضا مختاری ملک آبادی


16. طراحی و پیاده‌سازی پایگاه اطلاعات مکانی و توصیفی گردشگری شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1400

سید حسن حسینی ساجدی؛ محمدرضا رضوانی؛ حسین منصوریان؛ احسان بابایی


17. نقش بازنمایی مکان در رسانه های برخط بر شکل گیری تصویر ذهنی اقامتگاههای سنتی (مطالعه موردی اقامتگاه‌های کاشان به شیوه نظریه‌ زمینه‌ای)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1400

فائزه توسلی آرا؛ غلامرضا طلیسچی؛ سید جلیل موسوی؛ ناصر رضائی


18. تبیین راهبردی پیشران های رقابت پذیری گردشگری در دستیابی به بازارهای هدف گردشگری (مطالعه موردی: استان زنجان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1400

محمد تقی حیدری؛ سجاد خانمرادی؛ مریم رحمانی


19. بررسی نقش تصویر برند در ارزش ویژه برند گردشگری اصفهان از دیدگاه گردشگران داخلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1400

فریبا وحیدزادگان؛ علی زنگی آبادی


20. تاب آوری در برابر اطلاعات منفی: واکاوی عوامل مؤثر بر هویت یابی مشتری با برند در صنعت هتلداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1400

مرتضی ملکی مین باش؛ داود فیض؛ هوشمند باقری قره بلاغ


21. نحوه اثرگذاری زیرساخت‌های گردشگری بر میزان وفاداری گردشگران (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1400

محمدحسین ایمانی خوشخو؛ مجید فرهادی یونکی


22. نقش تبلیغات رسانه‌های نوین بصری در توسعه گردشگری باغ‌های قاجاری شیراز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1400

اشکان رحمانی؛ ملیحه کریمی؛ سید محمد خلیل اثنی اعشری


23. ارائه راهبردهای برنامه‌ریزی یک شهر رویدادمدار بر مبنای اصول ارتقاء رقابت‌پذیری یک مقصد گردشگری؛ مطالعه موردی: شهر شیراز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1400

سینا جنگجو؛ خلیل حاجی پور؛ سهند لطفی


24. برنامه ریزی توسعه گردشگری روستایی مبتنی بر اکوتوریسم پایدار مورد پژوهی ناحیه کجور در استان مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1400

امین امینی کاشانی؛ مهران علی الحسابی


25. بازسازی معنایی تفسیر مردم محلی از تاثیر تغییرات گردشگری بر توسعه فرهنگی - اقتصادی جامعه بومی شرق استان گلستان : ارائه یک نظریه داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

منصور مرادی؛ علی باصری؛ محمود سید؛ محمدهادی منصوری لکورج


26. توسعه گردشگری موسیقی در ایران: یک تحلیل ساختاری (مطالعه موردی: استان بوشهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1400

احسان مرزبان؛ مصطفی مرزبان


27. طراحی الگویی برای خط‌مشی گذاری تبلیغات گردشگری در سطح کلان: رویکردی آمیخته (وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی جمهوری اسلامی ایران).

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1400

مریم محمدی مقدم؛ آرین قلی پور؛ مهری مقامی دولت اباد؛ عقیل قربانی پاجی


28. تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر عملکرد محیطی با میانجی‌گری عوامل توانمندساز فرهنگ سازمانی سبز، تعهد سازمانی و رفتار زیست محیطی (مورد مطالعه هتل‌های شهر یزد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1400

مهدی سبک رو؛ سعید سعیدا اردکانی؛ اذین کایدیان


29. طراحی الگوی توسعه پایدار گردشگری کشاورزی مبتنی بر مولفه‌های سازمانی (مورد مطالعه: استان‌های حاشیه دریای خزر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1400

مریم محمودی؛ محمد چیذری؛ خلیل کلانتری؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری


30. بررسی توسعه صنعت گردشگری ایران با تاکید بر کارایی این صنعت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1400

مریم اسدپورکردی؛ حمید امیرنژاد؛ سید هادی ناصری اوجاکی؛ سمیه شیرزادی لسکوکلایه


31. مدل تجاری‌سازی سایت‌های تاریخی- طبیعی (موردمطالعه: سایت بیستون)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1400

یوسف محمدی فر؛ هانیه پرویزی؛ سهراب دل انگیزان


32. چارچوب عوامل موثر بر مدیریت امنیت در اقامتگاه‌های بوم‌گردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1400

حمید هاشمی؛ وجه الله قربانی زاده


33. تبیین ابعاد و مولفه های موثر بر تصویر مقصد گردشگری با تاکید بر زیرساخت‌های گردشگری مطالعه موردی: جزیره کیش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1400

زهرا صفازاده اول؛ علیرضا روستا؛ داریوش جمشیدی


34. طراحی مدلی برای افزایش درآمد حاصل از عرضه خدمات گردشگری (رویکرد پویایی‌ شناسی سیستم ها)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1400

حمید زادمهر؛ عالیه کاظمی؛ حامد شکوری گنجوی؛ مهناز حسین زاده؛ سید حسین حسینی


35. رقابت‌پذیری گردشگری شهرهای ایران در پرتو مدیریت مقصد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400

حامد خان‌زاده؛ فرج اله رهنورد؛ ناصر بامداد؛ سیدمجتبی محمودزاده


36. کاربرد تکنیک بهترین-بدترین در رتبه بندی مولفه های شاخص جهانی رقابت پذیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1400

سیده سعیده توکلی؛ کیخسرو یاکیده؛ مهدی حسام


37. عوامل مؤثر بر قصد دیدار گردشگران از جاذبه های گردشگری استان کرمان با تأکید بر تبلیغات الکترونیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1400

سعید ده یادگاری؛ فاطمه نوربخش؛ آیدا خاطبی