دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

محصول گردشگری پزشکی مبتنی بر بسترهای الکترونیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1399

10.22034/jtd.2020.247531.2129

راحله ملکی؛ حمید ضرغام بروجنی؛ محمدرضا تقوا؛ سید مجتبی محمودزاده


مدل تجاری‌سازی سایت‌های تاریخی- طبیعی (موردمطالعه: سایت بیستون)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1401

10.22034/jtd.2021.233092.2046

هانیه پرویزی؛ یوسف محمدی فر؛ سهراب دل انگیزان


واکاوی و تحلیل شبکه مضامین حوزه ‏های دانشی مدیریت پروژه ‏های گردشگری با رویکرد توسعه پایدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1400

10.22034/jtd.2021.309375.2479

هومان تامپی؛ حمید ضرغام بروجنی؛ محمدتقی تقوی فرد؛ سیدمجتبی محمودزاده


تدوین سناریوهای توسعه پایدار گردشگری روستایی با رویکرد آینده‌نگاری (مطالعه موردی: روستاهای هدف گردشگری شهرستان سقز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1401

10.22034/jtd.2022.295243.2404

بهاره رحیمی پور؛ محمد ظاهری؛ حسین کریم زاده


تدوین مدل توسعه مدیریت منابع انسانی در هتل ها با رویکرد کارآفرینانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1401

10.22034/jtd.2022.318810.2528

همایون یوسفی؛ محمدحسین ایمانی خوشخو؛ منوچهر جهانیان


تحلیل اسناد بین المللی مرتبط با قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی سفر ماجرایی(گردشگری ماجراجویانه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1401

10.22034/jtd.2022.316415.2514

علی پور قصاب امیری؛ علیرضا جهانگیری؛ احسان افتخاری


الگوی مدیریت تجربه مشتریان در هتل های پنج ستاره "پژوهش آمیخته"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1401

10.22034/jtd.2022.365743.2678

جهانگیر حسن زاده؛ فرشته لطفی زاده


تحقیقات گردشگری سلامت در پایگاه پابمد:گذشته ،حال، آینده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1401

10.22034/jtd.2022.347405.2629

فاطمه حاجیان؛ غلامحیدر ابراهیمبای سلامی؛ علی بدیع‌زاده


طراحی و تدوین مدل سنجش عشق به مقصد گردشگری و رفتار گردشگران داخلی بر مبنای نظریه داده بنیاد (مورد مطالعه: استان قزوین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1401

10.22034/jtd.2022.357929.2654

عباس فلاح نژاد؛ محمدعلی عبدالوند؛ کامبیز حیدرزاده؛ محسن خون سیاوش


تبیین کارآفرینی اجتماعی توانیابان در صنعت گردشگری (با تاکید به ایجاد کسب و کار)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1401

10.22034/jtd.2023.357172.2662

احمد منصوری


واکاوی ازدحام گردشگری از منظر گردشگری هوشمند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1401

10.22034/jtd.2023.366703.2683

نسترن پویان زاده؛ مهدی کروبی؛ محمود ضیائی؛ سیدمجتبی محمودزاده


شناسایی راهکارهایی جهت بازیابی و رونق موزه ها پس از بحران شیوع کووید 19

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1402

10.22034/jtd.2023.364861.2673

محمدحسین ایمانی خوشخو؛ لیلا میرقدر؛ مریم رستگارپناه؛ فرنگیس محمدی


تحلیل گذشته و تصویرسازی آینده بازاریابی تجربی در گردشگری : رویکرد علم سنجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1402

10.22034/jtd.2023.363922.2670

ندا محمود آبادی؛ ابوالقاسم ابراهیمی؛ شهرزاد طیاران؛ صدیقه طوطیان


تدوین مدل پارادایمیک توسعه پایدار گردشگری جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1402

10.22034/jtd.2023.366264.2680

مریم صداقت؛ محمود ضیایی


چالشهای مسئولیت مدنی راهنمای گردشگری و مدیر فنی دفتر خدمات گردشگری در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق فرانسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1402

10.22034/jtd.2023.385092.2739

احمد نظری؛ سید مهدی میرداداشی؛ علیرضا شمشیری


مدل کیفی بازاریابی گردشگری سلامت و تأثیر آن در جذب توریسم در دهکده‌های سلامت؛ مبتنی بر تئوری برخاسته از داده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1402

10.22034/jtd.2023.382998.2731

فروغ زکاوتی؛ لیلا آندرواژ؛ سهیلا زرین جوی الوار


طراحی مدل کارآفرینی اجتماعی در صنعت گردشگری با تاکید بر کارآفرینی معلولین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1402

10.22034/jtd.2023.388136.2749

احمد منصوری؛ اسماعیل قادری؛ سیدمجتبی محمودزاده؛ مهدی کروبی


چارچوب ارتباطات بحران در گردشگری از دیدگاه رسانه همشهری آنلاین: دوران کرونا در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1402

10.22034/jtd.2023.316843.2767

ساره پورجهان؛ بشری مهاجر؛ مهدی کروبی


بررسی تحلیلی پیشایندهای نوآوری در آژانس های گردشگری استان گیلان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1402

10.22034/jtd.2023.384713.2734

مهدی همایون فر؛ سمیه ثابت؛ زینب کمالی چیرانی؛ فائزه کمالی چیرانی


نقش صنعت فیلم سازی در برندسازی مقاصد گردشگری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1402

10.22034/jtd.2023.390588.2760

یسرا صالحی؛ ارمان احمدی زاد؛ زاهد قادری


طراحی مدل بازاریابی دیجیتال بر مبنای تئوری داده بنیاد در صنعت گردشگری پزشکی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1402

10.22034/jtd.2023.401222.2780

سید محسن لطفی آشتیانی؛ لیلا اندرواژ؛ ابراهیم آلبونعیمی


عوامل مؤثر بر توسعه اقتصادی گردشگری شهری از منظر ساکنان محلی (مورد مطالعه: کلانشهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1402

10.22034/jtd.2023.399006.2776

منا سادات؛ علی حسنی


شناسایی و تبیین الگوهای ذهنی موثر در توسعه گردشگری فیلم در مناطق روستایی (مورد مطالعه: روستای کزج، شهرستان خلخال)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1402

10.22034/jtd.2023.409707.2805

محمد علیزاده؛ حسن اروجی؛ محمد کشاورز


واکاوی تعیین‏ کننده‏ های توسعه گردشگری روستایی در شهرستان دنا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1402

10.22034/jtd.2023.381504.2724

زهره آقاجری؛ مریم شریف زاده


طراحی الگوی مطلوب برندسازی در اقامتگاه های بوم گردی (مورد مطالعه:استان گلستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1402

10.22034/jtd.2023.385120.2741

محمدعلی فیاضی؛ سید سعید هاشمی؛ منوچهر جهانیان؛ پروانه پرچگانی


بررسی تاثیر آگاهی از پیامد و مسئولیت انتسابی بر نیات رفتاری متمدنانه گردشگران ساحلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آذر 1402

10.22034/jtd.2023.406985.2797

ابراهیم زارع پور نصیرآبادی؛ سید محمدرضا سیدین؛ مریم بهزادی


واکاوی مفهوم داستان‌سرایی در شکل‌گیری هویت مکان‌های گردشگری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آذر 1402

10.22034/jtd.2023.411098.2806

مهرداد شیرقاضی؛ مرتضی سلطانی؛ نیما سلطانی نژاد


شناسایی و اولویت بندی عوامل پیاده سازی تکنولوژی بلاکچین در توسعه صنعت گردشگری استان تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1402

10.22034/jtd.2023.390960.2768

مرضیه محرابی؛ حسین شیرازی؛ ابوالفضل اردشیر تاج زاده نمین؛ حسین جنتی فر


تحلیل کتاب سنجی کیفیت خدمات در گردشگری ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1402

10.22034/jtd.2023.412562.2811

فائزه عبدالله نژاد؛ رضا اندام؛ مجتبی رجبی


طراحی الگوی پیشران‌های توسعه گردشگری خلاق در بافت‌های تاریخی با رویکرد کسب‌وکارهای نوپا (موردپژوهشی: شهر رشت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1402

10.22034/jtd.2024.417320.2829

رویا اقبال مقدم؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی؛ حسین ذبیحی


بررسی تأثیر تغییرات محیطی بر رشد کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط مقیاس گردشگری با در نظر گرفتن نقش میانجی‌گرایش کارآفرینانه (مورد مطالعه: آژانس‌های مسافرتی شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1402

10.22034/jtd.2024.425688.2854

محمد علیزاده؛ مژگان امیریان؛ محمد علی آغنده؛ مولود جمشیدزاده


عوامل مؤثر بر اثرات بازاریابی سبز بر ضرورت توسعه اکوتوریسم با استفاده از رویکرد نگاشت شناختی فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1402

10.22034/jtd.2023.398072.2771

محمد سیادتان؛ محمدرضا رضوانی؛ مهدیه زحمت‌کش سردوراهی؛ نسترن فتوحی؛ فاطمه محمدپور شیرازی


Exploring the Quest for Organic Food among Tourists in the Hills of Uttarakhand: Understanding the Mediating Role of Attitude

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1402

10.22034/jtd.2023.408925.2803

Dhananjay Srivastav؛ Garima Jain؛ Sandeep Kumar Singh؛ Siddharth Singh


The Future of Accommodation Industry in Vietnam: Tourists’ Booking Intention in Post-Covid-19 Era

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1402

10.22034/jtd.2023.407026.2796

Thuy-Phuong Nguyen؛ Pham-Linh-Nhu HO


رهیافت‏های توسعۀ اکوتوریسم روستایی در روستای مهرنجان شهرستان نورآباد ممسنی، استان فارس: یک مطالعه کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1402

10.22034/jtd.2023.391238.2755

امیررضا خاوریان گرمسیر؛ مهدی میرزادۀ کوهشاهی؛ منا رستمی


طراحی مدلی جهت مواجهه با چالش های استقرار بلاکچین در زنجیره تأمین خدمات گردشگری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1402

10.22034/jtd.2024.422729.2847

فائزه السادات میرفخرالدینی؛ سید حیدر میرفخرالدینی؛ پوریا مالکی نژاد


تدوین و اولویت بندی راهبردهای توسعه سرمایه گذاری در گردشگری استان خوزستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1403

10.22034/jtd.2024.426027.2855

مجید گودرزی


الگوی فضایی-زمانی رفتار گردشگران(مورد مطالعه: مقالات مبتنی بر کلان داده ها)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1403

10.22034/jtd.2024.428754.2861

Hamid Zargham Boroujeni؛ رقیه قنبری قادیکلایی


اثر مسئولیت اجتماعی هتل‏ ها بر وفاداری مشتریان با نقش میانجی تصویر برند، تعهد و رضایت مشتری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1403

10.22034/jtd.2024.433403.2881

حمیدرضا رضائی انور؛ نیلوفر عباس پور؛ مریم صداقت