کلیدواژه‌ها = استان خوزستان
تدوین و اولویت بندی راهبردهای توسعه سرمایه گذاری در گردشگری استان خوزستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1403

10.22034/jtd.2024.426027.2855

مجید گودرزی