کلیدواژه‌ها = رقابت پذیری مقصد
تعداد مقالات: 1
1. ارائه الگوی مفهومی رقابت پذیری مقصدگردشگری در چارچوب توسعه پایدار

دوره 5، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 84-106

محمدحسین ایمانی خوشخو؛ زهرا نادعلی پور