کلیدواژه‌ها = تصویر مقصد
بررسی تاثیر ارزش ویژه برند مقصد بر وفاداری گردشگران به منطقه گردشگری شیراز

دوره 7، شماره 3، آذر 1397، صفحه 107-126

10.22034/jtd.2018.81142

زهره بردبار؛ سعید فرجام؛ مهدی نساجی کامرانی