کلیدواژه‌ها = ارزش ادراک شده
تأثیر تجربه برند هتل بر ارزش ادراک شده گردشگران و قوت برند هتل

دوره 8، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 102-119

10.22034/jtd.2018.153466.1545

شهرام خلیل نژاد؛ امید سلیمان‌زاده؛ مرضیه کراقلی


بررسی عوامل مؤثر بر نیات رفتاری مشتریان هتل‌های پنج ستاره مشهد

دوره 7، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 78-96

10.22034/jtd.2018.69462

مرتضی رجوعی؛ کاظم مجدی یزدی؛ زینب شیخ الاسلامی