کلیدواژه‌ها = سازمان‌های غیردولتی
تحلیل چالش‌ها و نقش‏ سازمان‌های غیر‌دولتی در توسعۀ بوم‌گردی در مناطق روستایی

دوره 10، شماره 2، تیر 1400، صفحه 201-2014

10.22034/jtd.2020.232105.2039

فاطمه ابراهیمی فینی؛ حجت ورمزیاری؛ خلیل کلانتری