کلیدواژه‌ها = صنعت هتلداری
طراحی مدل خشنودی مشتریان در صنعت هتلداری بر مبنای نظریهٔ داده‌بنیاد

دوره 11، شماره 4، دی 1401، صفحه 169-184

10.22034/jtd.2022.298062.2406

محسن سهرابی؛ احمد راه چمنی؛ رسول ثانوی فرد


تاثیر خدمت‌گرایی بر وفاداری مشتری با نقش میانجی کیفیت خدمات در صنعت هتلداری (مورد مطالعه: هتل پارس کرمان)

دوره 6، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 39-62

10.22034/jtd.2020.110396

اردشیر شیری؛ مهدی دهقانی سلطانی؛ اعظم سلطانی بناوندی؛ یونس آزادی