کلیدواژه‌ها = گردشگری فرهنگی
تعداد مقالات: 5
1. توسعه گردشگری موسیقی در ایران: یک تحلیل ساختاری (مطالعه موردی: استان بوشهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1400

احسان مرزبان؛ مصطفی مرزبان


2. مدل‌سازی پیامدهای توسعه پایدارِ گردشگریِ فرهنگی؛ رویکرد آمیخته

دوره 9، شماره 1، بهار 1399، صفحه 214-234

مهنا نیک بین؛ حمید ضرغام بروجنی؛ سید رضا صالحی امیری؛ کامران محمدخانی؛ فرهاد غفاری


3. واکاوی چگونگی تبدیل اصفهان صفوی به پیش‌الگوی یک مقصد سفر

دوره 8، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 181-201

صدرالدین طاهری؛ زهره سلطان مرادی


4. طراحی مدل توسعه‌ی کارآفرینی گردشگری فرهنگی با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی (مورد مطالعه: شهر یزد)

دوره 8، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 83-104

مهدی باصولی؛ سید سعید هاشمی؛ محمدحسین ایمانی خوشخو؛ سید حبیب الله میرغفوری


5. بررسی پتانسیل کارآفرینی گردشگری فرهنگی در جامعه عشایر قشقایی ایران

دوره 5، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 62-78

سیدسعید میرواحدی؛ الهام اسفندیاری بیات