کلیدواژه‌ها = مدل‌سازی معادلات ساختاری
توسعهٔ یک الگوی نوآوری در گردشگری به‌منزلهٔ صنعتی بین‌المللی

دوره 11، شماره 3، مهر 1401، صفحه 261-274

10.22034/jtd.2021.299981.2417

امین حبیبی راد؛ فرشته ولی‌پور؛ سعید صفری


تأثیرات زیست‌پذیری خیابان در پایداری گردشگری شهری مطالعۀ موردی خیابان ولیعصر

دوره 9، شماره 3، مهر 1399، صفحه 61-73

10.22034/jtd.2019.193781.1780

محمدرضا اکبری؛ مظفر صرافی؛ محمدتقی رضویان؛ محمدحسن طالبیان


تحلیل تاثیرات متقابل صنعت بیمه و گردشگری در ایران با رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری

دوره 7، شماره 3، آذر 1397، صفحه 74-87

10.22034/jtd.2018.81140

حامد فلاح تفتی؛ سعیده منشادیان؛ ثریا فرازی یزدان آباد


بررسی مهارت‌های همدلی قومی-فرهنگی کارکنان هتل‌ها با مشتریان، مورد مطالعه: گروه هتل‌های پارسیان

دوره 7، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 179-194

محمدحسین ایمانی خوشخو؛ محمد علی شفیعی؛ تیمور مرجانی