کلیدواژه‌ها = نگاشت شناختی فازی
طراحی مدل کارآفرینی اجتماعی در صنعت گردشگری با تاکید بر کارآفرینی معلولین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1402

10.22034/jtd.2023.388136.2749

احمد منصوری؛ اسماعیل قادری؛ سیدمجتبی محمودزاده؛ مهدی کروبی


عوامل مؤثر بر توسعه اقتصادی گردشگری شهری از منظر ساکنان محلی (مورد مطالعه: کلانشهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1402

10.22034/jtd.2023.399006.2776

منا سادات؛ علی حسنی


عوامل مؤثر بر اثرات بازاریابی سبز بر ضرورت توسعه اکوتوریسم با استفاده از رویکرد نگاشت شناختی فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1402

10.22034/jtd.2023.398072.2771

محمد سیادتان؛ محمدرضا رضوانی؛ مهدیه زحمت‌کش سردوراهی؛ نسترن فتوحی؛ فاطمه محمدپور شیرازی