کلیدواژه‌ها = کارت امتیازی متوازن
ارزیابی عملکرد انجمن گردشگری ورزشی به روش کارت امتیازی متوازن (BSC)

دوره 10، شماره 3، مهر 1400، صفحه 263-273

10.22034/jtd.2019.184636.1725

مهدی کروبی؛ وحید ساعت چیان؛ بهادر عزیزی؛ احمد محمودی