کلیدواژه‌ها = سرمایه‌گذاری
شناسایی و الگوسازی عوامل مؤثر در جذب سرمایه‌گذار در صنعت گردشگری (مورد مطالعه: استان اردبیل)

دوره 12، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 261-276

10.22034/jtd.2022.319008.2530

آرش فرهودی؛ سید محمود شبگو منصف؛ علی قلیپور سلیمانی


ارائۀ الگوی موانع اقتصادی توسعۀ گردشگری ورزشی ایران با رویکرد ترکیبی

دوره 11، شماره 4، دی 1401، صفحه 99-109

10.22034/jtd.2021.290100.2368

مهدی ذوالقدر؛ علی محمد صفانیا؛ ابوالفضل فراهانی؛ جمشید همتی


ایجاد اشتغال صنعت گردشگری با رویکرد پویایی سیستم‌ها

دوره 9، شماره 3، مهر 1399، صفحه 153-172

10.22034/jtd.2020.216474.1944

عزیزاله جعفری؛ زهرا نادعلی پور؛ زهرا حیدری فر؛ محسن باقری