کلیدواژه‌ها = کووید 19
طراحی الگوی تاب‌آوری در صنعت گردشگری براثر بیماری کووید 19

دوره 11، شماره 2، تیر 1401، صفحه 131-144

10.22034/jtd.2021.279504.2312

مریم غیاث آبادی فراهانی؛ پیمان غفاری اشتیانی؛ هومن شبابی؛ شهربانو قلی پور فریدونی


تأثیرات کرونایی بخش گردشگری در تقاضای اقتصاد کلان ایران

دوره 11، شماره 2، تیر 1401، صفحه 263-275

10.22034/jtd.2021.276641.2292

ارشک مسائلی؛ یزدان سیف؛ علیرضا رحیمی؛ علی پورعزیزی