کلیدواژه‌ها = ارزش گردشگری، ارزش‌گذاری مشروط، الگوی لاجیت، تمایل‌به‌پرداخت، آرامگاه بوعلی‌سینا، طبقه‌بندی Q56