کلیدواژه‌ها = گردشگری سلامت
شناسایی و اولویت‌بندی عوامل تأثیرگذار در گردشگری سلامت سالمندی استان یزد با استفاده از رویکرد نگاشت‌شناختی فازی

دوره 11، شماره 4، دی 1401، صفحه 213-224

10.22034/jtd.2020.236443.2061

مهدیه زحمتکش سردوراهی؛ مهدی باصولی؛ محمد سیادتان؛ آرام آردیان؛ لیلا اویسی


سنتز پژوهی در مطالعات مدل برند سازی کارآفرینانه بین المللی صنعت گردشگری سلامت

دوره 9، شماره 2، تیر 1399، صفحه 51-66

10.22034/jtd.2019.150892.1523

بهرام ستاری؛ بابک ضیاء؛ کمال سخدری؛ سید رسول حسینی


اولویت‌بندی عوامل موثر بر توسعه صنعت گردشگری سلامت ایران در افق 1414 با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری

دوره 8، شماره 3، آبان 1398، صفحه 1-29

10.22034/jtd.2019.173793.1663

کیوان پلویی؛ صفر فضلی؛ فرهاد درویشی سه تلانی؛ روح الله بیات؛ اسماعیل قادری


بررسی تاثیر عوامل غیردرمانی بر توسعه گردشگری سلامت

دوره 7، شماره 3، آذر 1397، صفحه 195-212

10.22034/jtd.2018.91961.1126

مهرداد ناصرپور؛ سید نجم الدین موسوی؛ رضا سبهوند


تحلیل اثر ارتباطات یکپارچه بازاریابی و فناوری اطلاعات پیشرفته بر ارزش ویژه برند گردشگری سلامت

دوره 7، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 1-19

زینب هاشمی باغی؛ یزدان شیرمحمدی؛ نسترن شاهسون