کلیدواژه‌ها = تبلیغات شفاهی
پیشایندها و پیامدهای شیفتگی گردشگر

دوره 11، شماره 4، دی 1401، صفحه 123-140

10.22034/jtd.2021.302744.2439

ساغر فرهنگی طاهری؛ صمد عالی؛ مرتضی محمودزاده؛ حسین بیورانی