کلیدواژه‌ها = وفاداری به برند
بررسی عوامل موثر بر وفاداری برند با نقش میانجی هویت پذیری و عشق به برند در هتل های پنج ستاره شهر مشهد

دوره 6، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 121-138

ملیحه تقدیر؛ سید مرتضی غیور باغبانی؛ مرتضی رجوعی


تأثیر برندسازی داخلی بر عملکرد برند در صنعت هتلداری (مورد مطالعه: هتل‌های بین‌المللی لاله و پارسیان استقلال در شهر تهران)

دوره 6، شماره 3، آذر 1396، صفحه 80-99

مهدی ابراهیمی نژاد؛ مهدی دهقانی سلطانی؛ حسین فارسی زاده؛ امین همتی


ارائه ی مدل ارزش ویژه برند مشتری محور در مقصد گردشگری سرعین

دوره 6، شماره 3، آذر 1396، صفحه 116-138

زینب محمودی پاچال؛ قاسم زارعی؛ محمد باشکوه اجیرلو