کلیدواژه‌ها = مدیریت ارتباط با مشتری
استقرار موفق مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت گردشگری

دوره 12، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 219-232

10.22034/jtd.2022.327748.2564

نوید ملایی؛ سید محمود زنجیرچی؛ سید حبیب الله میرغفوری؛ حبیب زارع