کلیدواژه‌ها = تحلیل فضایی
تحلیل فضایی زیرساخت های گردشگری در استان گیلان

دوره 10، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 221-240

10.22034/jtd.2020.225132.2012

مهدی حسام؛ نرجس مومن؛ مرضیه سالم


تحلیل نابرابری های فضایی در توسعه منابع گردشگری (مورد مطالعه: استان اردبیل)

دوره 5، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 107-128

10.22034/jtd.2020.110382

حسن افراخته؛ محمدتقی رهنمایی؛ اصغر طهماسبی؛ سیاوش ایمنی قشلاق