کلیدواژه‌ها = سناریونگاری
ارائۀ سناریوهای آیندۀ گردشگری مذهبی شهر مشهد در افق 1404

دوره 11، شماره 4، دی 1401، صفحه 85-98

10.22034/jtd.2021.256641.2172

محمد رضا فتحی؛ فرزاد خواهشی؛ محمد جواد پهلوان زاده؛ علی تیزرو


آینده‌پژوهی گردشگری مذهبی استان قم با رویکرد سناریونگاری

دوره 8، شماره 3، آبان 1398، صفحه 184-205

10.22034/jtd.2019.173426.1660

محمد حسن ملکی؛ وحید خاشعی ورنامخواستی؛ محمد رضا فتحی؛ مهدی صفاری‌نیا