کلیدواژه‌ها = کیفیت خدمات
ارائهٔ چهارچوب کیفیت خدمات اقامتگاه‌های بوم‌گردی استان چهارمحال و بختیاری

دوره 12، شماره 2، تیر 1402، صفحه 15-33

10.22034/jtd.2022.342251.2614

نرگس نظری‌زاده دهکردی؛ رسول عباسی؛ حسین معینی


شناسایی شکاف‌های کیفیت خدمات گردشگری پزشکی با رویکرد فازی (مطالعه‌ موردی: شهر اردبیل)

دوره 9، شماره 3، مهر 1399، صفحه 91-106

10.22034/jtd.2019.172090.1656

باقر عسگرنژاد نوری؛ ولی نعمتی؛ سمیه صائب نیا؛ زهرا عبدالرحیمی


تاثیر خدمت‌گرایی بر وفاداری مشتری با نقش میانجی کیفیت خدمات در صنعت هتلداری (مورد مطالعه: هتل پارس کرمان)

دوره 6، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 39-62

10.22034/jtd.2020.110396

اردشیر شیری؛ مهدی دهقانی سلطانی؛ اعظم سلطانی بناوندی؛ یونس آزادی