کلیدواژه‌ها = گردشگری غذا
پیش‌آیند‌ها و پس‌آیندهای رفتار هم‌آفرینی ارزش در گردشگری غذا

دوره 12، شماره 3، مهر 1402، صفحه 155-171

10.22034/jtd.2023.327751.2562

سعید ده یادگاری؛ فاطمه فدایی؛ محمدمهدی پورسعید؛ افسانه اشرف زاده افشار


طراحی مدل عوامل تأثیرگذار در تمایلات رفتاری گردشگران غذا در استان گیلان با استفاده از نظریهٔ داده‌بنیاد

دوره 12، شماره 2، تیر 1402، صفحه 49-65

10.22034/jtd.2022.325175.2552

ابراهیم علی زاده جورکویه؛ نرگس دل افروز؛ محمود شبگو منصف؛ یلدا رحمتی


تحلیل محتوای نظریات گردشگران دربارۀ رستوران‌های ایرانی در وبگاه تریپ ادوایزر

دوره 11، شماره 2، تیر 1401، صفحه 249-262

10.22034/jtd.2021.277697.2298

محمدمهدی پورسعید؛ مهدی کاظمی؛ فاطمه طاهری آزاد


تحلیل فضایی جاذبه‌های گردشگری غذا موردمطالعه: استان مازندران

دوره 10، شماره 3، مهر 1400، صفحه 117-129

10.22034/jtd.2020.226588.2017

اصغر طهماسبی؛ یوسف فیروزیان اصل؛ ابوطالب قاسمی وسمه جانی


عوامل تعیین‌کنندة موفقیت بازاریابی کششی در گردشگری غذا رهیافت فراترکیب

دوره 10، شماره 3، مهر 1400، صفحه 201-227

10.22034/jtd.2020.250202.2136

محمد غفاری؛ میثم شفیعی رودپشتی؛ ابوالفضل حاتمی ورزنه؛ وحید حیدرپوردعویسرائی؛ مهدی فرمانی