کلیدواژه‌ها = شهر یزد
مدل کیفی عوامل موثر بر تبدیل شهرهای یادگیرنده به مقصدهای گردشگری یادگیرنده (مطالعه موردی شهر یزد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1402

10.22034/jtd.2023.388177.2750

مرتضی بذرافشان؛ حمید ضرغام بروجنی؛ مهدی کروبی